Ledarna i tiggerihärvan utvisas från Sverige

Kalmar län Artikeln publicerades
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Samtliga sju bulgariska män döms till fängelse och utvisning för inblandning i den omfattande människohandelshärvan med tiggare i Växjö. Sex av männen pekas ut som drivande i härvan och döms till fängelsestraff på mellan fyra och fem och ett halvt år.

– Jag kan konstatera att tingsrätten dömt gärningsmännen för människohandel till fleråriga fängelsestraff. Men domstolen har bestämt straffvärdet till fem års fängelse som något av en bas medan vi ansåg att den basen skulle ligga på sex år, säger åklagare Måns Biörklund som tillägger att han ännu inte hunnit sätta sig in i domen.

– Men på det stora hela har tingsrätten också ansett att människohandeln utförts tillsammans och i samförstånd av männen.

”De tilltalades uppgift att var och en tiggt för sig, eller i vart fall att det skett familjevis, stämmer överens med vad vissa av målsägandena uppgivit att de blivit instruerade att säga vid polisförhör av sina ”chefer”. Däremot stämmer det inte alls med den massiva skriftliga bevisning som åklagaren åberopat”, skriver Växjö tingsrätt i den enhälliga domen. Vid bedömningen av straffvärdet pekar tingsrätten på att ligaledarnas människohandel avse flera tiggare som befunnit sig i en mycket utsatt situation. Samt att tiggeriet pågått länge under mycket svåra förhållanden.

Längst straff i den största människohandelshärvan någonsin med tiggare i Sverige får en 25-åring som under flera år haft sin bas på Diakonicentrum i Växjö. Mannen kom till Sverige i januari 2015 och stoppades första gången redan några månader senare av polisen med flera tiggare i bilen på Norrtullsgatan. 25-åringen har flera gånger dömts för olovliga körningar. Han fanns med i bilen när en av männen som rövade bort och brutalt misshandlade en tiggare i april förra året greps i en annan härva. I bilen låg då tre plastkassar med mynt. Åklagaren krävde under rättegången att 25-åringen skulle dömas till minst sju års fängelse, men tingsrätten anser att fem och ett halvt år är ett lämpligt straff. Mannen döms för människohandel som har pågått under hela 2016 och fram till polisens tillslag den femte december 2017. 25-åringen fälls även för ett personrån vid Mörners väg i Växjö då han hoppade ut från en minibuss och överöste en man med slag och sparkar. Tingsrätten utvisar nu 25-åringen från Sverige och han får inte återvända under de närmaste 15 åren.

Det är framförallt personrånet som gör att 25-åringen får ett länge straff än de övriga ligaledarna. Tre andra ledare döms till fängelse i fyra år och tio månader medan en annan i ligans toppskikt klarar sig med fyra års fängelse.

Den sjätte mannen som döms för fullbordad människohandel är en i dag 20-årig man som var mellan 17 och 19 år när brottsligheten begicks. Tingsrätten fastslår att straffvärdet för hans brott är fem års fängelse, men tillägger att hans unga ålder har betydelse. Därför blir straffet fängelse i två år och tre månader. Kortast straff får en 45-årig man som döms för medhjälp till människohandel och han straffas med fängelse i 18 månader. Eftersom han varit häktad i över ett år ska han därför friges villkorligt så fort beslutet om utvisning vinner laga kraft eller kan verkställas. Av de 13 tiggarna som slutligen fanns med som målsägande i rättegången anser tingsrätten bevisat att i vart fall nio av dem utsatts för organiserad människohandel. ”Av polisens spaning samt vad som framkommit genom telefonavlyssning har framgått att de tre falangerna av familjen samordnat var tiggarna ska placeras, det vill säga en uppdelning av affärernas ingångar”, skriver Växjö tingsrätt och tillägger: ”Det har vidare framkommit genom målsägandenas berättelser att när en tilltalad, som varit chef för en gruppering, varit borta har annan tilltalad gått in som chef”.

Tiggarna har rekryterats i Bulgarien och transporterats till Sverige för att bo i läger i skogen, på Diakonicentrum i Växjö eller hos en svensk man i 75-årsåldern i Hultsfred. Han var åtalad för medhjälp till människohandel men frias från alla anklagelser. Växjö tingsrätt anser det klarlagt att flertalet tiggare enbart fick mat på kvällen och att det då huvudsakligen handlade om kasserad mat från butikers containrar. Samt att fördelningen av maten berodde på tiggarnas plats i hierarkin där släktskap och vänskap spelade stor roll. Ligaledarna ägnade dagarna exempelvis åt att övervaka de utsatta tiggarna, växla pengar eller uppehålla sig vid Diakonicentrum.

Växjö tingsrätts dom innebär att de båda bilarna som beslagtagits i Bulgarien, en Chevrolet Captiva och en BMW 535, ska återlämnas.

Domstolen anser det inte klarlagt att bilarna köpts för pengar som kommer från brottsligheten som ledarna nu fällts för.