Lite pengar lämnar en hel landsända åt sitt öde

Kalmar län Artikeln publicerades
Riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD) har riktat en interpellation till infrastrukturminister Thomas Eneroth där hon undrar varför det inte satsas mer pengar på infrastrukturen i Kalmar län.
Foto: Jessica Gow/TT
Riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD) har riktat en interpellation till infrastrukturminister Thomas Eneroth där hon undrar varför det inte satsas mer pengar på infrastrukturen i Kalmar län.

Jämfört med grannlänet Kronoberg får Kalmar län får Kalmar län allt för lite statliga pengar till infrastruktursatsningar menar Gudrun Brunegård (KD). I en interpellation vill hon nu ha svar från infrastrukturminister Thomas Eneroth om regeringen har någon plan för utvecklingen av Kalmar län.

Enligt Gudrun Brunegård har tilldelas Kalmar län minst pengar per invånare i landet i den nya nationella transportplanen. Kalmar län får 2 765 kronor per invånare vilket kan jämföras grannlänet Kronoberg som tilldelas 15 247 kronor per invånare. Det är mer än fem gånger så mycket.

”Detta trots att Kronoberg korsas av både södra stambanan och en väl utbyggd Europaväg”, skriver Brunegård i sin interpellation.

Brunegård skriver vidare att Kalmar län har en av landets äldsta befolkningar men ligger långt under genomsnittet vad gäller utbildningsnivå och skattekraft.

”För att ta vara på den växtkraft som finns i länet behövs avsevärda förbättringar av såväl järnvägar som landsvägar. Det skulle då vara till stor hjälp om staten tog ett övergripande fördelningspolitiskt ansvar och inte lämnar en hel landsända åt sitt öde.”

Brunegård menar att kommunerna och regionen i Kalmar län är överens om vilka satsningar som behövs för att länet ska kunna utvecklas väl, men att det geografiska läget medför att länet inte får någon större draghjälp från grannlänen kring infrastruktursatsningar.

Hon avslutar sin interpellation med en rak fråga till infrastrukturminister Eneroth.

”Har regeringen något mål eller ansvar avseende infrastruktursatsningarnas betydelse för att ge likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar?”