Loken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Artikeln publicerades

Elnät, åkeri, maskintillverkning och byggbolag. De väletablerade företag som växer mest är en brokig skara, och flera av dem är återvändare på listan över kommunens lok.

Ett av Kalmar kommuns verkliga lok är Kalmar Energi Elnät AB.
Foto: LENA EHRING
Ett av Kalmar kommuns verkliga lok är Kalmar Energi Elnät AB.

Det är UC Affärsfakta som rangordnar företag i kommunen efter en rad faktorer, och ju högre poäng desto bättre ranking.

Listan över årets lok i Kalmar kommun innehåller flera återvändare. Fem av de tio företagen var med även förra året.

Ett av företagen som ligger stabilt på listan är Kalmar Energi Elnät. Till hälften ägt av Kalmar kommun och till den andra hälften av Eon ansvarar företaget för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Ett monopol som innebär stadig tillväxt i takt med att stadens växer, och avgifterna höjs.

Omsättningen ligger på 150 miljoner kronor och resultatet på drygt 2 miljoner i vinst. Från 2015 till 2017 ökade antalet anställda från 33 till 43 personer.

Norden Machinery kan nog kallas för Kalmar kommuns mest internationella företag. Och med en omsättning på koncernnivå som ligger på nära 1,2 miljarder kronor och nära 600 anställda passar det in på listan över loken. Numera ägs det av Coesia Spa, men verkar inte ha några planer på att lämna Kalmar. Tvärtom finns det förhoppningar om en ny fabrik i Snurrom.

Ett annat företag med rejäl omsättning är Multibygg Sydost. Byggbolagets omsättning närmar sig raskt en halv miljard. Senaste siffrorna visar på 439 miljoner, en ökning på drygt 100 miljoner på bara ett år.

Dessutom har de passerat en milstolpe när antalet anställda gått från 85 till 100 personer under samma period.

Med på listan finns även Widéns Åkeri, ett familjeföretag grundat 1979. Numera har de cirka 20 fordon och ett 60-tal anställda, en siffra som ökat med närmare 20 personer på vara några år.

Åkeriet, som fraktar 2 200 pall per dag i södra Sverige, förfogar över en egen terminal med varmlager, kallager och fryslager på Daléngatan strax bredvid Giraffen.

 

Kommunens lok:

🚂 Kalmar Energi Elnät AB

🚂 Widéns Åkeri I Kalmar AB

🚂 Norden Machinery Aktiebolag

🚂 Multibygg Sydost AB

🚂 Elfverson & Co Aktiebolag

🚂 Meridium AB

🚂 P&E Fastighetspartner AB

🚂 Optimera Detaljhandel AB

🚂 Kalmar Stängsel & Transporter AB

🚂 Lackeby Products AB

Källa: UC Affärsfakta

 

Läs mer:

Norden Machinery: Välklämd 175-åring fortsätter att både växa och krympa