Lungsjukdomen kol dödar fler kvinnor än män i länet

Kalmar län Artikeln publicerades

Antalet personer som dör av kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har ökat de senaste åren. Men efter att ha varit något som i större utsträckning drabbade män har sjukdomen nu blivit en vanligare dödsorsak hos kvinnor.

Totalt handlar det om ett hundratal personer i Kalmar län som får dödsorsaken kroniskt obstruktiv lungsjukdom. En fördubbling på cirka 20 år, enligt statistik från Socialstyrelsen.

I hela Sverige avled förra året 2 926 personer i kol. På två decennier har den siffran ökat med runt 75 procent, och den stora ökningen står kvinnorna för. 1998 dog runt 200 färre kvinnor än män i lungsjukdomen, medan det 2018 gick bort omkring 500 fler kvinnor än män.

– Ökningen under 2000-talet beror på att kvinnornas rökvanor under 1900-talet ökade senare än männens. Det tar oftast minst 25 år att utveckla kol, säger Kjell Larsson, professor emeritus vid Karolinska institutet, till Nyhetsbyrån Siren.

Även de kommande åren tros fler kvinnor än män drabbas, då det i dag är fler kvinnor än män som röker. Rökningen är den klart vanligaste orsaken till att människor i Sverige utvecklar kol, och står för ungefär 85 procent av fallen, enligt Kjell Larsson.

Att svenskarna totalt sett röker allt mindre har ännu inte gjort några tydliga avtryck i statistiken, även om antalet döda faktiskt sjönk något från 2017 till 2018.

– På några decenniers sikt kommer antalet döda sannolikt att minska, säger Kjell Larsson till Nyhetsbyrån Siren.

Samtidigt finns det en underdiagnosticering av antalet drabbade. Enligt Kjell Larsson kan så många som 800 000 svenskar, eller ännu fler, ha kol.

– Många vet inte ens om att de har sjukdomen, det är bara omkring fem procent som blir svårt sjuka. Svårt sjuka kol-patienter tillhör de patientgrupper som mår allra sämst, säger Kjell Larsson till Nyhetsbyrån Siren.

Siffrorna visar också på regionala skillnader. Lägst antal döda per invånare 2018 hade Halland och Uppsala, med 21 dödsfall per 100 000 invånare. Flera län hade omkring dubbelt så högt snitt 2018, värst var Blekinge med 44. Kalmar och Södermanlands län är näst värst med 40 dödsfall per 100 000 invånare. Rikssnittet var 29.

Enligt Kjell Larsson har sjukdomen generellt sett för låg prioritet, men vården ser också olika ut i regionerna. Alla vårdcentraler har inte speciella kol-team med astma/kol-sjuksköterska och läkare, sjukgymnast, dietist med mera, förklarar han.

– Det bästa vore om alla följde de nationella riktlinjer som finns. Vilken vård man får ska inte vara beroende av var i landet man bor, säger Kjell Larsson till Nyhetsbyrån Siren.


Fakta

Internationella kol-dagen

Internationella kol-dagen, även kallad världs-kol-dagen, infaller i år den 20 november. Då uppmärksammas sjukdomen som gör luftvägarna trånga och försvårar andningen.

Kol kan inte botas men kan lindras med sådant som träning och läkemedel.

Att sluta röka rekommenderas för att bromsa sjukdomens utveckling.