Marinen jagar småländska matroser

Kvarnholmen Artikeln publicerades
HMS Arcturus lägger till vid HMS Antares. Skolfartygen och många fler visas upp under Kalmar stadsfest. På så vis vill marinen locka fler sjömän.
Foto: Lotta Zaar
HMS Arcturus lägger till vid HMS Antares. Skolfartygen och många fler visas upp under Kalmar stadsfest. På så vis vill marinen locka fler sjömän.

Den som är intresserad av fartyg och då särskilt krigsfartyg får verkligen sitt lystmäte under stadsfesten. Längs med Elevatorkajen kommer det att ligga fullt med fartyg av olika slag, från stiliga segelbåtar till smygande korvetter.

Det är först under fredag och lördag som besökare får kliva ombord på fartygen, men redan på onsdagen lockades nyfikna ner till hamnen för att titta på fartygen när de lade till.

Sjöofficer Kjell Augustzén ser till att HMS Antares blir rätt förtöjd i Kalmar.
Sjöofficer Kjell Augustzén ser till att HMS Antares blir rätt förtöjd i Kalmar.

Skolfartygen HMS Antares och Arcturus kom till Kalmar redan på onsdagen. På torsdagen efter klockan 16.00 väntas fem krigsfartyg från Tredje sjöstridsflottiljen. De kommer från en gemensam övning och anländer därför ungefär samtidigt.

Fakta

Marinen

Marinens förband verkar i kustnära farvatten, i skärgården och på öppet hav. De kan finnas med vid insatser där målet är på, över eller under havsytan.

Förbanden finns för att lösa uppgifter både i Sverige och utomlands. Det gör de i samarbete med armén och flygvapnet. Tillsammans ska de kunna skydda Sveriges gränser och försvara landet mot hot utifrån.

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen som arbetar med att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart. Förbandet kan genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Tredje sjöstridsflottiljen finns i Karlskrona.

Visa mer...

Bland krigsfartygen finns korvetterna HMS Karlstad och Nyköping. De är byggda för att inte kunna upptäckas på radarn och ser spektakulära ut. Men någon u-båt deltar inte i det här marinmötet.

– Det är av logistiska skäl, säger Jenny Svensson som är rekryteringssamordnare på marinen. Det finns alltid sådana förhoppningar när marinen kommer, u-båtar är något häftigt för många.

Det var också tänkt att två danska segelfartyg skulle anlöpa, men på grund av ett mastbrott kunde inte det ena fartyget och då avstod man från att segla enbart med det hela fartyget.

Här kommer ett fikasuget gäng seglandes, men innan de hinner gå iland får de veta att det är gästhamnen som gäller.
Här kommer ett fikasuget gäng seglandes, men innan de hinner gå iland får de veta att det är gästhamnen som gäller.

Marinen passar på att visa upp sin verksamhet under det nordiska kadettmötet som börjar i Kalmar på onsdagen.

– Sjöstridsskolan i Karlskrona är värd för mötet där drygt 300 kadetter deltar.

I september börjar drygt 230 utbilda sig på skolan. Antalet behöver öka framöver.

– Vi har fått till oss att vi ska växa och behöver utbilda över 200 sjömän varje år. Här i Kalmar får vi en möjlighet att visa upp allting.

Minfartyget FNS Uusimaa från Finland har anlänt till Kalmar.

Marinen har behov av mer än sjömän. På Elevatorkajen visar marinbasen upp olika fordon som används för att stötta fartygen med från land. Man visar upp vapen som minor och en torped, men också ofarligare saker som vattenreningssystem och olika motorer.

Den här ”parabolen” väger 600 kilo. Den kan både sända och ta emot signaler via satellit.
Den här ”parabolen” väger 600 kilo. Den kan både sända och ta emot signaler via satellit.

På ett släp kommer en satellitantenn som ska visas för allmänheten. Trots att den till stora delar är gjord av aluminium och plast väger den 600 kilo. Sambandsoperatörerna Jimmy Svensson och Ludvig Christersson hjälps åt att bygga ihop den.

– Den används för att sköta fartygets logistik. Vi tar emot signaler från fartygen så att de kan få rätt ammunition, reservdelar och mat, säger Jimmy Svensson.

Satellitantenn under uppförande.

Här kan du läsa mer om vad som händer under marinens besök i Kalmar i en tidningsartikel och på marinens hemsida.