Medvetenhet ska förebygga vattenbrist

Kalmar Artikeln publicerades
Jennie Nilsson (S) berättade att medvetenhet ska hjälpa till att förebygga vattenbrist.
Foto: Ida Andersson
Jennie Nilsson (S) berättade att medvetenhet ska hjälpa till att förebygga vattenbrist.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) kom till Kalmar på fredagen för att träffa Länsstyrelsen i Kalmar län och diskutera vattensituationen och det förebyggande arbetet inför eventuell vattenbrist.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är fortsatt under de normala i stora delar av landet och i de små grundvattenmagasinen är nivåerna mycket under de normala i stora delar av Götaland och Svealand.

Jennie Nilsson berättade inför mötet med länsstyrelsen att det viktigaste nu är att säkerställa att det finns en god beredskap inför en vattenbrist. Hon förklarar att man kollar så att kommuner har planer för både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder och att allt finns redo inför sommaren.

– Vi tittar på allt ifrån vilka eventuella dispenser som man kan behöva söka i specifika lägen, att man har tillräckligt med cistern som man transportera vatten i. Det är typer av kortsiktiga åtgärder sen långsiktiga åtgärder kan handla om ifall det nya normala är att vi har torrare väder. Men det som är viktig är att alla människor ska känna sig säkra med att vi har en tillräcklig beredskap för att säkerställa att vi har dricksvatten i vårt land och min bedömning är att vi har det. Men vi behöver kontinuerligt jobba med att vara förberedda, säger Jennie Nilsson.

Att förebygga en vattenbrist är en del i det kortsiktiga arbetet och görs genom att jobba med att ge ut information till medborgarna hur de ska spara vattnet. Hon menar på att vi kan göra mycket mer än att gå ut med bevattningsförbud när det är vattenbrist.

– Jag tror att man kan göra betydligt mer genom att se till att vi har en hög medvetenhet i att man spara vatten, att man återanvänder vatten genom att till exempel spara regnvattnet i en tunna, säger hon.

Mot bakgrund av nuvarande situation och de senaste årens värme och torka beslutade regeringen nyligen att ge samtliga länsstyrelser i uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län. Länsstyrelserna ska enligt uppdraget också redovisa vilken förmåga som finns för att förebygga och hantera en vattenbristsituation. Länsstyrelsen i Kalmar län har uppdragits att samordna genomförandet och redovisa resultaten den 20 maj och den 15 juli.

- Kommunerna är ansvariga för vattenförsörjningen och från regeringens sida följer vi noga rapporteringen om vattensituationen i landet. Om vi går ytterligare en varm och torr sommar till mötes kommer det att behövas förberedelser inför eventuell vattenbrist. För mig är det viktigt att införskaffa tidig och fördjupad information om situationen och att ha en god dialog med de delar av Sverige som ser ut att bli mest berörda, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

På eftermiddagen besöker Jennie Nilsson Socialdemokraternas valstuga när den invigs inför slutspurten i EU-valet.