Mp vill se dubbel tågsatsning över regiongränsen

Kalmar/Kronoberg Artikeln publicerades
Mickael Öberg (MP), regionråd i Kronoberg, Max Troendlé (MP), riksdagskandidat i Kalmar län, Jessica Rydell (MP), landstingsråd i Kalmar och Magnus P. Wåhlin (MP), riksdagskandidat i Kronoberg.
Foto: Anton Hansson
Mickael Öberg (MP), regionråd i Kronoberg, Max Troendlé (MP), riksdagskandidat i Kalmar län, Jessica Rydell (MP), landstingsråd i Kalmar och Magnus P. Wåhlin (MP), riksdagskandidat i Kronoberg.

Toppnamn för Miljöpartiet i både Kalmar och Kronobergs län presenterade under onsdagen gemensamma löften för att förbättra tågtrafiken mellan länen, och universitetsstäderna Kalmar och Växjö i synnerhet. Fördubblad mängd avgångar och dubbelspår är metoden.

– Tågen är viktiga för vår region gällande såväl arbetsmarknaden, kultur och utbildning och transporter är även en av de största utsläppsutmaningarna, säger Max Troendlé (MP), riksdagskandidat för partiet i Kalmar län.

Mickael Öberg och Magnus P. Wåhlin, regionråd respektive riksdagskandidat för Miljöpartiet i Kronobergs län, driver samma frågor i deras region.

Ett av förslagen för att förbättra trafiksituationen mellan städerna är införa avgångar mellan Växjö och Kalmar varje halvtimme. Dessutom vill man att några avgångar ska vara direkttåg hela vägen.

– Det finns redan nu kapacitet att klara av snabbtåg mellan Kalmar och Växjö. Ett direkttåg varje halvtimme skulle innebära strax under en timmes restid. Det är viktigt för Linnéuniversitetets utveckling att ha en fungerande kollektivtrafik. Det skulle gynna såväl personal som studenter och arbetsmarknaden generellt, menar Jessica Rydell (MP), landstingsråd i Kalmar.

Ett något mer långsiktigt förslag är att Miljöpartiet vill starta arbetet med att bygga dubbelspår mellan Kalmar och Växjö under den kommande mandatperioden. Förutom att hjälpa flaskhalsen vid Alvesta skulle dubbelspår hela vägen kunna innebära avgångar varje kvart och ta ner restiden mellan Kalmar och Växjö till 35 minuter vid snabbavgångar.

Miljöpartiet är överens över länsgränsen om att förslagen är fullt genomförbara. Nu vill de sätta press på de övriga partierna att enas för att göra planerna till verklighet.

– Vi lovar från Miljöpartiet i båda länen att vi ska driva denna fråga på såväl kommunnivå som på regional och Riksdagsnivå, säger Max Troendlé.