Mycket dyrt med Läppstiftet

Varvsholmen Artikeln publicerades
Det finns flera olika alternativ för att åtgärda problembarnet Läppstiftet på Varvsholmen. Gemensamt för alla är att de blir mycket dyra.
Foto: Lotta Zaar
Det finns flera olika alternativ för att åtgärda problembarnet Läppstiftet på Varvsholmen. Gemensamt för alla är att de blir mycket dyra.

Total rivning. Riva allt utom stål- och betongskelettet eller att göra en tillfällig lösning med ny fasadbeklädnad medan man funderar hur problemet ska hanteras. Det är Kalmarhems alternativ för hanteringen av problembyggnaden Läppstiftet.

Det som skulle ha blivit det kommunala bostadsbolagets stora prestigeprojekt har blivit ett problembarn.

Läppstiftet stod klart 2002. Den utmanande utformningen längst ut på Varvsholmen gjorde att byggnaden blev ett landmärke i Kalmar. Där uppfördes det kommunala bostadsbolaget Kalmarhems allra lyxigaste lägenheter.

Skanska hade totalentreprenaden.

Ganska snart uppstod problem med att vatten trängde in i lägenheterna. Några av de 7 500 klinkerplattorna på fasaden lossnade. Men det var när Kalmarhem skulle fräscha upp byggnadens utsida genom att tvätta fasaden som de stora problemen uppdagades.

Per Stephani.
Foto: Andreas Yngvesson
Per Stephani.

– Det visade sig vara bom på 10 procent av alla klinkerplattor, de satt alltså inte fast, berättar Per Stephani, vd på Kalmarhem. När vi gick vidare och gjorde fler undersökningar upptäcktes vid analys av borrkärnor sprickbildningar vid stålpelare.

– Det är viktigt att påpeka att det finns absolut ingen risk att vistas i eller i närheten av byggnaden. Men vi har hittat så mycket fel att något radikalt måste göras.

Kalmarhem har låtit flera konsultföretag analysera möjligheterna och till sommaren hoppas man kunna hamna i ett beslut. Hyresgästerna informerades på onsdagen.

En möjlighet är att riva allt utom det inre skelettet i byggnaden. Då försvinner ytterväggarna och lägenheterna blåses ut helt och hållet. Hyresgästerna måste förstås evakueras. Sedan byggs en helt ny yttervägg av prefabricerade betongelement upp runt det som är kvar. Det ger stabilitet och styrka åt byggnaden. Men de nya ytterväggarna är mycket tunga och det krävs en omfattande ny pålning.

– Och att påla så nära en befintlig byggnad kräver stor försiktighet, det finns alternativ som att skruva. Men arbetena kommer att bli mycket besvärliga och kostsamma, säger byggchefen Lars Olsson.

Ett alternativ är att att riva hela Läppstiftet och bygga nytt. Det alternativet kan bli billigare än att behålla det inre skelettet. En ny byggnad skulle också kunna utformas annorlunda än dagens Läppstift. Det skulle kunna bli ett fyrkantigt höghus, ett par våningar högre än idag. Byggnaden är idag 36 meter, det anses möjligt att bygga 45. Det är också möjligt att bygga till den lägre byggnaden intill på höjden, för att stabilisera Läppstiftet. Men ett helt nytt projekt kan kräva ny detaljplan och kommer att ta lång tid.

– Att bygga helt nytt är fortfarande ett av de alternativ vi undersöker, säger Per Stephani.

En annan möjlighet är att göra tillfälliga åtgärder, medan man funderar på det stora projektet. Då säkras fasaden upp och en ny beklädnad sätts upp utanpå den gamla med hjälp av ett skensystem. Eventuella kakelplattor som lossnar ramlar då ner mellan fasaden och den nya beklädnaden. Men ett sådant projekt gör bara att de stora och kostsamma åtgärderna skjuts på framtiden 10-15 år.

Kalmarhem har redan gjort stora arbeten för att inte riskera säkerheten vid Läppstiftet.
Foto: Lotta Zaar
Kalmarhem har redan gjort stora arbeten för att inte riskera säkerheten vid Läppstiftet.

Nu har man satt en vit våtrumsmatta på de mest utsatta platserna.

Läppstiftet kostade 35-40 miljoner år 2002. Vad renoveringen kommer att kosta vet man inte idag. Men en sak är säker.

– Det blir dyrt, säger Per Stephani.

Kontraktet med byggaren Skanska innehåller en garantitid på 10 år. Den tiden har sedan länge passerats och Kalmarhem driver ingen juridisk process mot byggbolaget.

– Däremot har vi förstås en dialog med dem, säger Per Stephani.

Han vill inte kalla det fuskbygge.

– Nej, det kan man inte säga. Däremot var Kalmarhem en dålig beställare. Idag skulle man inte byggt på samma sätt och inte valt samma material.

– Cylinderformen är besvärlig rent byggteknisk. Men samtidigt kan man titta på Kalmars vattentorn. Det har stått i 100 år utan några problem.

Det finns 21 lägenheter i byggnadskomplexet. Men det är bara de 13 lägenheterna i högdelen som berörs. Och där står för närvarande tre helt tomma, eftersom Kalmarhem valt att inte hyra ut dem när hyresgästerna flyttat ut. Två lägenheter har tillfälliga kontrakt.

– Hyresgästerna hanterar detta på ett fantastiskt bra sätt, säger Per Stephani.

Beslut om vilken väg som väljs kommer till sommaren. Vad det än blir förväntas projektstart tidigast våren 2019.

Läs mer

Renoveringen får vänta

Ny ventilation

Läppstiftet töms fullständig

Mångmiljonrenovering

Läppstiftet ska snart lagas

Först läckande fönster nu sprickor

Läppstiftet måste hålla tätt

Fyra lägenheter har problem

Det regnar in i Peters lägenhet