Mycket kritik mot det nya universitetsbygget

Kalmar Artikeln publicerades

Det har kommit in massor av klagomål och synpunkter från personal och elever på det nybyggda Linnéuniversitetet i hamnen.

– Inflyttningen gick lite för fort, de var inte riktigt färdiga med saker och ting, säger William Hogland, professor på Linnéuniversitetet och vice ordförande i Saco lokalt, Sveriges akademikers centralorganisation.

De flesta klagomålen gäller tekniken, som William Hogland menar behöver köras in och justeras innan den funkar riktigt bra.

– Sen har det varit klagomål på ventilationen och att lukten från målarfärgen har gått in i ventilationssystemet. Men den är svår att ställa in såhär på ett tidigt stadium, säger han.

– Sen har det också klagats på buller och att det är lyhört. Det är väldigt tunna väggar. Även det faktum att det är väldigt små rum. Jag hade ett tre gånger så stort rum tidigare, säger William Hogland.

William Hogland, professor i miljöteknik
Foto: Tomas Löwemo
William Hogland, professor i miljöteknik

Mobiltelefonerna fungerar heller inte i alla delar av huset och de har kommit in klagomål på att markiserna i klassrummen täckte så pass mycket av fönsterna att eleverna inte kunde se ut. Det sistnämnda ska dock vara delvis åtgärdat nu.

– Rent allmänt så vill de flesta människor inte ha förändringar. Det handlar om att vänja sig vid en ny miljö, säger William Hogland.

William tycker att det är bra att klagomål och synpunkter kommer in så att problemen kan rättas till.

– Det är viktigt med en öppen diskussion och att anställda och elever talar om hur de upplever saker och ting. Vi har haft många möten där vi försöker lösa problemen och man försöker dra lärdomar av det vi sett hittills för att mildra problemen för de som snart flyttar in.

– Det mesta har skötts professionellt. Det finns alltid barnsjukdomar och man kan inte göra allting rätt från början. Det lugnar nog ner sig till sist och jag är övertygad om att det säkert blir väldigt bra i slutänden.