Mycket nytt – men inget disco – på Norra kyrkogården

Oxhagen Artikeln publicerades
Under år 2020 kommer hela skogspartiet norr om Norra kyrkogården ingå i kyrkogården. Det mörkgröna fältet ska bestå av bibehållen vildskog medan den ljusgröna fälten ska vara gräsmattor med begravningsplatser.
Foto: Tengboms arkitekter
Under år 2020 kommer hela skogspartiet norr om Norra kyrkogården ingå i kyrkogården. Det mörkgröna fältet ska bestå av bibehållen vildskog medan den ljusgröna fälten ska vara gräsmattor med begravningsplatser.

Tätare kyrka, unik utvidgning och mögelfria arbetsrum. Det råder just nu febril verksamhet på Norra kyrkogården som snart ska genomgå en unik utvidgning.

Östra Småland har tidigare rapporterat om Norra Kyrkogårdens kommande utvidgning där skogsområdet norr om kyrkogården köps loss av kommunen. Området är indelat i två etapper varav kyrkogårdsförvaltningen ges tillgång till den ena inom de närmaste veckorna.

– Det kommer bli ett fantastiskt fint tillskott till kyrkogården, säger Birgitta Linåker, begravningsverksamhetschef vid Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar.

– Det är unikt att en kyrkogård får tillgång till intilliggande mark i stadsbebyggelsen. Kyrkogårdar runt om i Sverige har blickarna på oss och många är nyfikna på den naturkyrkogård vi ska anlägga.

Birgitta Linåker, begravningsverksamhetschef vid Norra kyrkogården, ser fram emot att få anlägga den nya naturkyrkogården som ska kännetecknas av ekologisk hållbarhet.
Foto: Tomas Löwemo
Birgitta Linåker, begravningsverksamhetschef vid Norra kyrkogården, ser fram emot att få anlägga den nya naturkyrkogården som ska kännetecknas av ekologisk hållbarhet.

Tanken är att bevara det i dag vildvuxna skogspartiet, med undantag för gräsbeklädda gläntor där begravningsplatser ska anläggas.

– Norra kyrkogården har inte brist på begravningsplatser då ungefär 100 platser återförs varje år. Men vi har en annan mångfald i Sverige i dag och flera religioner tillåter endast gravsättning i obruten gravmark. Bland annat kommer en tredjedel av den nya marken bli muslimska gravplatser.

Den andra etappen av skogen domineras av bunkern Henrik. Den marken kommer kyrkogårdsförvaltningen få tillgång till först under nästa år då överlåtelsen är förknippad med en del administrativa snårigheter. Kyrkogården ska nämligen äga skogen och bunkerns yttre medan bunkerns inre ska kvarstå i kommunens ägo.

– Uppe på bunkern ska vi anlägga en väldigt vacker plats som det ska gå trappor upp till från alla väderstreck. Det ska även bli en vattentrappa och vattenspegel, säger Linåker.

Vad som ska hända med bunkerns inre är emellertid en ännu obesvarad fråga.

– Det har funnits idéer om att placera arkiv, serverhall eller en larmcentral i den, säger Mats Begnert på kommunens exploateringsenhet.

– Men allt det har löst sig på annat sätt och just nu har vi ingen plan som vi ska spinna vidare på.

– Däremot är planen som anger de åtgärder som ska göras på marken runt bunken fastslagen och den låser lite framtidsutvecklingen. Och vi kommer inte renovera eller bygga något i bunkern innan vi har en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i den.

Tänker ni er att en extern aktör ska kunna använda bunkern i framtiden?

– Nja, ska det bedrivas verksamhet i en bunker på en kyrkogård så vill vi nog ha kontroll på den verksamheten. Det är inte aktuellt med ett diskotek direkt.

Mellan april och oktober utökas personalstyrkan på kyrkogården betydligt för att hålla ordning. Trädgårdsmästaren Bert Eklöv gallrar bland rhododendronbuskarna i minneslunden.
Foto: Tomas Löwemo
Mellan april och oktober utökas personalstyrkan på kyrkogården betydligt för att hålla ordning. Trädgårdsmästaren Bert Eklöv gallrar bland rhododendronbuskarna i minneslunden.

Även på andra håll råder full verksamhet på Norra kyrkogården. Heliga korsets kyrkas fasad är just nu inklädd i byggnadsställningar.

– Kyrkan har tre olika fasadmaterial: puts, kalksten och marmor, förklarar Per-Ola Hall, fastighetschef vid Kalmar pastorat.

– Det är marmordelen som vi fixar nu. Mellan plattorna sattes en mjuk fog i mitten av 1960-talet som har torkat. Den byter vi ut och gör väggen tät igen. Samtidigt lagas några plattor och hela väggen ångtvättas så att den blir ren utan att patinan påverkas.

Samtidigt håller församlingshemmets fasad att fixas. Plåttaket ska tvättas och lagas och träfasaden ska målas om. Vidare har kyrkogårdsförvaltningens närliggande personalbyggnad försvunnit.

– Den är helt jämnad med marken och personalen sitter just nu i blå baracker. Nästa moment är att gjuta en ny bottenplatta för det nya huset som ska överlämnas till oss i januari.

– En mindre servicebyggnad kommer samtidigt uppföras i närheten. I den kommer det finnas toaletter, digitala informationstavlor men också trädgårdsredskap och vatten för de som besöker Norra kyrkogården och vårdar sina gravar.