Nu börjar arbetet med att rädda fjärden

Kalmar Artikeln publicerades
I vår börjar arbetena med att rädda Malmfjärden.
Foto:Oddbjörn Andersson
I vår börjar arbetena med att rädda Malmfjärden.

Snart börjar arbetena i Malmfjärden. Det är första delen i det fyraåriga Life Sure-projektet som till större delen bekostas av EU-medel.

Projektet ska rädda Malmfjärden från att växa igen, och fungerar den kan metoden användas på fler platser.

I första skedet ska tre strandnära ytor testas för att metoden ska kunna utvärderas, både vad gäller bärgningsteknik och efterbehandling.

Innan arbetena kommer i gång ska länsstyrelsen godkänna kommunens ansökan om dispens från strandskyddet.

  – Totalt är det 40 000 kubikmeter sediment som ska tas upp, och det här är första steget, säger Benny Wennberg, chef för serviceförvaltningen.

  Tekniken som ska testas innebär att sedimentet tas upp med hjälp av datorstyrda obemannade enheter. Munstyckena är speciellt utformade för att avlägsna sediment men lämna kvar tyngre föremål som stenar och grenar.

  Tekniken är främst anpassad för grundare vattenområden och metoden att ta upp lager för lager gör det möjligt att sortera sedimentet utifrån halten av giftiga ämnen samt näringsämnen, enligt ansökan.

  Det är de översta lagren, ner till tio centimeter som ska bärgas. När sedimentet torkat kommer det att återstå cirka 180 kubikmeter, med en bedömd vikt på cirka 200 ton efter avvattning. Avvattning och behandling ska ske i anslutning till Malmfjärden. Inga föroreningar ska släppas tillbaka i vattnet.

  I dag är Malmfjärden ett grunt vattenområde med ett djup på mellan 60 centimeter och 1,2 meter. Botten består av lergyttja, och man har hittat bly, kadmium, koppar och zink.

  Projektet drivs av Kalmar kommun i samarbete med Linnéuniversitetet och TechMarket Sweden AB samt Havs- och vattenmyndigheten. Totalt är det kostnadsberäknat till drygt 30 miljoner kronor.