Nu satsas mångmiljonbelopp på Norra Kyrkogården

Norra Kyrkogården Artikeln publicerades
Amanda Berggren, Birgitta Linåker och Bosse Tallhage ser fram emot att den nya naturkyrkogården byggs fram.
Foto: Agnes Aronsson
Amanda Berggren, Birgitta Linåker och Bosse Tallhage ser fram emot att den nya naturkyrkogården byggs fram.

På Norra Kyrkogården byggs det nu för fullt inför framtiden, med fokus på hållbarhet, biologisk mångfald och ett nytt stort muslimskt gravkvarter. Drygt 43 miljoner kronor satsas på området.

Mycket händer på Norra Kyrkogården de kommande åren. Det börjar bli trångt med gravplatser och nu byggs det för fullt. Det ska etableras en ny naturkyrkogård med inriktning på hållbarhet och biologisk mångfald, en personalbyggnad med solpaneler håller på att växa fram liksom en administrationsbyggnad. Dessutom ska det byggas servicebyggnader med god tillgänglighet för besökaren.

– Bygget delas in i olika skeden och etapper, så det här är något som sträcker sig under lång tid, säger Amanda Berggren, som är landskapsarkitekt vid arkitektkontoret Tengbom, samtidigt som hon visar runt på Norra Kyrkogården.

Tillsammans med sin kollega landskapsarkitekten Bosse Tallhage, begravningsverksamhetschefen Birgitta Linåker samt arkitekten Staffan Strindberg presenterar hon vad som är på gång.

– Vi har jobbat med hur vi kan lyckas behålla naturkyrkogården och samtidigt vara varsamma i vår exploatering. Varje träd stängslas in så att inte grävmaskiner ska komma i närheten under anläggandet av kyrkogården. Det är a och o att inte skada rötterna, berättar Bosse Tallhage.

Staffan Strindberg, Bosse Tallhage, Amanda Berggren och Birgitta Linåker på Norra Kyrkogården.
Foto: Agnes Aronsson
Staffan Strindberg, Bosse Tallhage, Amanda Berggren och Birgitta Linåker på Norra Kyrkogården.

Naturkyrkogården med inköp av mark kommer kosta 18 miljoner inklusive anläggningskostnader. Servicebyggnaden och personalbyggnaden beräknas gå på 25 miljoner och för administrationsbyggnaden pågår fortfarande upphandlingen.

Staffan Strindberg pekar mot den nya servicebyggnaden som håller på att ta form. Den ska få samma fasad, täckt av jord, som byggnaden bredvid som han också ritade för ungefär tio år sedan.

– Jag är jätteglad att jag har fått vara med och göra färdigt allt här. Hantverket blir tydligt läsbart med jorden som dras upp på tegelfasaden. Det blir en stark anknytning till kyrkogården, säger han.

Arkitekten Staffan Strindberg berättar om de två byggnaderna i bakgrunden som han ritat.
Foto: Agnes Aronsson
Arkitekten Staffan Strindberg berättar om de två byggnaderna i bakgrunden som han ritat.

Bygget på Norra kyrkogården kommer att göras i tre etapper. Den första etappen har påbörjats och ska vara färdig i februari 2020. Den inkluderar en utbyggnad av de muslimska begravningsplatserna i den östra delen, som ska bli minst fyra gånger så stor som den nuvarande.

– Det är akut, för platserna där räcker inte till. I den muslimska delen blir det ungefär 500 kistgravplatser som ska räcka i 20 till 30 år framåt, säger Birgitta Linåker.

Gångstråken och entrén väntas bli klara hösten 2020. Etapp två påbörjas nästa höst, och innebär en boklund med meditationsplats samt parkering. Det ska vara klart hösten 2021. Etapp tre inkluderar framtida gravkvarter, vilket hänger på efterfrågan.

– Det kan bli aktuellt att påbörja en vidareutveckling av gravkvarter där om ungefär tio år, säger Birgitta Linåker.

På lördag hålls det öppet hus på Norra Kyrkogården mellan 10.00 till 13.00.

Nu byggs det på Norra Kyrkogården.
Foto: Agnes Aronsson
Nu byggs det på Norra Kyrkogården.