Ny chef för Kalmar länstrafik utsedd

Kalmar län Artikeln publicerades
Christer Holmgren efterträder Karl-Johan Bodell som  trafikdirektör och chef för Kalmar länstrafik.
Foto: Roger Carlsson
Christer Holmgren efterträder Karl-Johan Bodell som trafikdirektör och chef för Kalmar länstrafik.

Christer Holmgren har utsetts till ny trafikdirektör och chef för Kalmar länstrafik. Nuvarande chef Karl-Johan Bodell blir kvar i regionstaben som rådgivare.

Christer Holmgren är 56 år och har lång erfarenhet av olika chefsroller inom offentlig verksamhet, inte minst inom Region Kalmar län där han bland annat jobbat som förvaltningschef inom tidigare Landstingsservice, numera Regionservice. De senaste åren har han varit rådgivare i regionstaben när det gäller fastighetsfrågor.

– Christer Holmgrens erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete inom Region Kalmar län kommer att vara av stor betydelse när han träder in i rollen som trafikdirektör, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Karl-Johan Bodell, som varit chef för Kalmar länstrafik sedan 2002, kommer att vara kvar i regionstaben som rådgivare när det gäller tåg- och infrastrukturfrågor.

Christer Holmgren och Karl-Johan Bodell träder in i sina nya roller den 1 april nästa år.