Ny personalkris på akuten – tiotal sjuksköterskor lämnar

Kalmar Artikeln publicerades
Björn Flodmark, verksamhetschef på akutkliniken i Kalmar.
Foto: Mats Holmertz
Björn Flodmark, verksamhetschef på akutkliniken i Kalmar.

Ett tiotal sjuksköterskor har de senaste månaderna sagt upp sig på akuten i Kalmar. Anledningen sägs återigen vara den tunga arbetsmiljön.

I mitten av 2016 befann sig akuten på länssjukhuset i Kalmar i kris. 33 sjuksköterskor hade då på relativt kort tid sagt upp sig. Stress och dålig arbetsmiljö ansågs vara anledningarna. Åtgärder sattes in i form av bland annat satsningar på vårdnära service och kompetensutveckling av de nyrekryterade sjuksköterskorna. Personalflykten upphörde.

Men drygt två år senare börjar problemen hopa sig igen. Under de senaste månaderna har närmare 15 sjuksköterskor meddelat att de säger upp sig från akuten för att istället jobba på bemanningsbolag, i kommun eller på någon annan avdelning inom Region Kalmar län.

Vårdförbundets lokala huvudskyddsombud Pernilla Petersson anser att det behövs större åtgärder än de som har gjorts för att minska arbetsbelastningen på akuten och få personal att stanna kvar.

– Större åtgärder kan vara arbetstidsförkortning eller ökad grundbemanning som ger möjligheter till återhämtning.

Petersson tycker att bemanningen på akuten är för liten idag.

– Akuten är uppbyggd för att klara ett patentflöde på 30 000 patienter per år, men under 2018 var det 42 000 patienter som besökte akuten.

Och där är det i första hand politikerna som har ansvaret, inte cheferna menar Petersson.

– Politikerna måste börja lyssna. Det är dem som håller i pengarna och bestämmer vart man lägger resurserna.

Verksamhetschefen Björn Flodmark tycker inte akuten är underbemannad, snarare handlar det om att många av patienterna som kommer till akuten är på en annan vårdnivå.

– Om vi slapp ta hand om enklare sjukdomsfall skulle det gynna alla, både patienter och personal.

För att lösa de senaste månadernas uppstådda vakanser på akuten har man fått ta in bemanningspersonal.

– Som patient på akuten kommer du inte märka av någon personalbrist.

Samtidigt försöker man rekrytera ny personal.

– Det som är mest bekymmersamt med hela situationen är att vi tappar mycket erfarenhet och kompetens som vi är tvungna att bygga upp igen. Några av de sjuksköterskor som har sagt upp sig har dessutom haft ett ledningsansvar, säger Flodmark som påpekar att man fortsätter se över arbetsmiljön på akuten och diskutera frågor som rör löner, arbetsmiljö och scheman med personal.