Nya mätare ska hålla koll på vattnet

Kalmar län Artikeln publicerades
I Hultebräan sjönk vattenståndet rejält 2016.
Foto: Paul Madej
I Hultebräan sjönk vattenståndet rejält 2016.

Nu ska grundvattnet mätas hela tiden. Ett 15-tal magasin kan få övervakning. Om pengarna strömmar till.

Torka har varit ett ord på mångas läppar senaste somrarna, med bevattnings- och även grillförbud.

Det har dragits ledningar från Kalmar för att hålla Öland med vatten, men foderbrist var ett faktum på ön även i år.

För att få en bättre koll på grundvattnet känner länsstyrelsen att de nu behöver få en bättre koll på hur grundvattennivåerna i länet förändras över tid.

Ett skarpt sätt är att gräva ner observationsrör på 15 platser, och sätta i nivåmätare.

Länsstyrelsen hoppas på det sättet få mer detaljerade fakta både vad gäller kvalitet och kvantitet på vattnet.

Det finns redan ett antal nivåövervakningsstationer i länet, som mäter dagsaktuella nivåer på grundvattnet.

De mätare som de nu installerar i samarbete med Sveriges geologiska undersökning SGU, kommer att kopplas upp mot SGU:s databaser.

Det kommer att sättas ner två rör i varje täkt. Rören är inte grövre än en tändsticksask. De kommer att sticka upp en halvmeter till en meter över marken.

Via rören kan man inte bara mäta nivån utan också ta prov och kolla den kemiska sammansättningen.

Det här är ett dyrt projekt, och länsstyrelsen är beroende av pengar för att få till en mätning på alla 15 platserna.

– Dels har vi miljöövervakningspengar, men med dem kommer vi inte så långt, berättar Amie Ringberg på länsstyrelsen.

– Men förhoppningen är att vi ska kunna söka pengar efterhand och etablera rör och nivåmätare efter det. Nu har vi precis fått ett besked om att vi beviljas 500 000 kronor från Havs och Vattenmyndigheten att spendera innan årsskiftet så det är snabba puckar och det är inte säkert att vi hinner använda hela den summan innan dess, men ett antal rör hinner vi förhoppningsvis etablera innan årsskiftet.

För att rören ska kunna sättas ner krävs också godkännande av markägaren.