Nya p-platser skapas vid sjukhuset

Stensberg Artikeln publicerades
200 nya platser började användas nu i januari.
Foto: Eric Arenius
200 nya platser började användas nu i januari.

Det kan verka ont om parkeringsplatser, men redan nu har det skapats 100 fler vid länssjukhuset. I januari blev det 200 till, bakom ambulansen.

När byggnationen av nya psykiatrin startade försvann en stor parkeringsplats på sjukhusområdet. Det är inget som sjukhusledningen försökt blunda för, tvärtom.

– Vi har haft som mål att se till att det under byggnationen av psykiatribyggnaden finns lika många eller fler p-platser jämfört med utgångsläget 2016. Det har inneburit att det under de senaste åren anlagts parkering där byggnader rivits samt en större parkering öster om Lasarettsvägen. Totalt antal p-platser har därmed ökats med drygt 100 jämfört med utgångsläget, berättar Region Kalmars fastighetschef Iréne Brodell.

Hon noterar att trots fler platser har besökare varit irriterade. Blodtrycket har stigit innan man kommit in på sjukhuset.

För att skapa ännu fler platser har man nu skissat på 400 platser till, en personalparkering bakom ambulansens lokaler samt parkering för de som jobbar med bygget.

200 av dem färdigställdes och togs i bruk i mitten på januari 2019. Kommande etapp omfattar byggparkeringen med 200 platser och den kommer anläggas under första halvåret 2019.

– Den kommer vara enklare och inte asfalteras. Den ska enbart användas för byggprojektets behov och avvecklas när projektet är avslutat.

Iréne Brodell hoppas det ska upplevas bra när det är klart.

– Förhoppningsvis kommer parkeringssituationen framgent att upplevas tillräckligt tillfredställande.

Här är den nya parkeringen.
Här är den nya parkeringen.