Nya regler stoppar sjönära villor

Stensö Artikeln publicerades
Ett av Kalmars bästa lägen. Men också en känslig plats, förklarade Mattias Adolfson (s) när vi 2016 träffade honom vid T-bryggan.
Foto: Mats Holmertz
Ett av Kalmars bästa lägen. Men också en känslig plats, förklarade Mattias Adolfson (s) när vi 2016 träffade honom vid T-bryggan.

För tre år sedan hoppades Kalmar på hundra nya bostäder kring T-bryggan. Nu är de storslagna planerna för ett av Kalmars mest exklusiva lägen i princip helt döda. Nya regler har punkterat fortsatt utbyggnad och det kan inte bli mycket mer än ett femtontal bostäder.

– Platsen har sina begränsningar. Jag ser ingen större utvecklingsmöjlighet, menade Mattias Adolfson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden under kommunstyrelsens möte på tisdagen.

Det har nu gått tretton år sedan Kalmar kommun 2006 lanserade sina planer för Skärgårdsstaden. Då presenterades planer på 400 sjönära bostäder mellan reningsverket och T-bryggan.

Sedan var det tyst i tio år om det som då kallades Skärgårdsstaden.

Men vintern 2016 träffade Östra Småland Mattias Adolfson vid T-bryggan för att prata om framtiden.

Då hade Myresjöhus lämnat in en markreservation för ett 20-tal radhus, det som nu ska bebyggas.

Adolfson berättade då att om något år kunde en plan för hundra nya bostäder kring T-bryggan ligga klar. Här skulle de billigaste boendena samsas med de allra mest exklusiva, sådana som bara kan byggas invid sjön.. Och troligen ett tiotal sjövillor, berättade han.

– Vi ska pröva att planlägga superexklusiva tomter. Men det måste finnas en blandning. Det ska vara små hyresrätter också.

Till skillnad från 2006 tänkte sig kommunen att börja nere vid T-bryggan och sedan röra sig västerut mot reningsverket, i stället för tvärtom.

Efter Myresjöhus handlar det om att exploatera området kring båtladorna, sydväst om Bisterfeldsvägen. Men även ett område längs med Stensövägen kan exploateras.

Allt detta var ännu på idéstadiet. Det måste utredas hur strandskyddet kan samsas med en exploatering, och hur de naturvärden som finns i området påverkas. Om något år räknade Adolfson med att planerna tagit lite fastare form.

– Vi får se vad området tål, sa han 2016.

Innan området vid T-bryggan exploaterades var det dags för de 150 lägenheterna Kalmarhem planerar nära Skyttis IP.

De är byggda, men nu verkar luften helt ha gått ur planerna att bygga kring vattnet. Efter de första husen har inte ens en detaljplan beställts för andra etappen. Anledningen som uppges är att strandskyddsreglerna ändrats sedan dess.

– Någon omfattande byggnation är inte möjlig på grund av strandskyddet, säger Mattias Adolfson.

Då blir det inget av de 400 bostäder längs vattnet som det pratades om 2006?

– Jag vet inte vad som sades 2006. Det vad före min tid och andra förutsättningar. Men om du syftar på planprogrammet så är stora delar förverkligat genom cirka 200 nya bostäder som Kalmarhem har byggt vid sidan om koloniområdet.

Hur känns det?

– Det känns bra att kunna utveckla båtlivet, natur- och rekreationsvärden runt T-bryggan samtidigt som det byggs stadsradhus och cirka 200 hyresrätter i kustnära läge.

Men hur känns det att strandskyddsregler sätter stopp för fortsatt bygge längs vattnet?

– Strandskyddet är en fyrkantig lagstiftning som nu ses över tack vare januariöverenskommelsen. Det tycker jag är bra. Men i det här läget tycker jag att vi har hamnat i en bra avvägning mellan naturintressen och byggnation.