Nytt försök med ny Ölandsbro

Kalmar Artikeln publicerades

Nu gör Liberalerna ett nytt försök för att börja planera för en andra Ölandsbro. Christer Nylander (L) har lämnat in en riksdagsmotion.

Liberalerna fortsätter att kämpa för en ny Ölandsbro.
Foto: Andreas Bendroth
Liberalerna fortsätter att kämpa för en ny Ölandsbro.

Det är andra året i rad Liberalerna motionerar i riksdagen på temat. Den förra motionen avslogs i våras, i klump tillsammans med 300 andra motioner som behandlats av Trafikutskottet, av riksdagen utan någon diskussion. Den motionen var undertecknad av Emma Carlsson Löfdahl som lämnade partiet efter en lägenhetsskandal.

Men Liberalerna kämpar på.

I det regionala handlingsprogrammet för transportinfrastruktur i Kalmar 2020-2025 som just nu är på remiss i länets kommuner har Liberalerna fått in att ett påverkansarbete för en komplettering av bron ska påbörjar 2022.2023

Vid senaste kommunstyrelse lämnade Carl-Henrik Sölvinger en anteckning, där han påpekade att det 40 år från det man lämnade in en riksdagsmotion tills det blev en Ölandsbro, och att det gäller att arbeta långsiktigt.

Han har, tillsammans med Sebastian Hallén, motionerat till Liberalernas Landsmöte i mitten av november, med förhoppningen att Liberalerna nationellt ska ställa sig bakom förslaget att börja planera för en andra förbindelse över Kalmarsund.