Nyutvecklade bilar skapar problem vid bilbränder

Kalmar Artikeln publicerades
För Kalmar brandkår är det inte lätt att veta vad brinnande bilar drivs på när de kommer fram till platsen.
Foto: Tomas Löwemo
För Kalmar brandkår är det inte lätt att veta vad brinnande bilar drivs på när de kommer fram till platsen.

Under de senaste åren har antalet nyutvecklade bilar ökat, något som har gjort det problematiskt för räddningstjänsten när bilbrandslarmet kommer.

Det handlar bland annat om när elbilar och gasbilar börjar brinna, som det blir problematiskt för räddningstjänsten på plats. Mattias Andersson, brandingenjör på Kalmar brandkår, säger att brandkåren måste agera olika beroende på vilken sorts bil det är.

– Det är inte alltid så lätt att veta vad bilen drivs på när man kommer fram till platsen, säger Mattias Andersson.

Andersson säger att tidigare har man vetat om det antingen är en diesel- eller bensinbil, men att det nu kommer fler alternativa bränslen ute på marknaden. En av bilarna som behövs hanteras annorlunda vid brand är elbilar med litiumjonbatterier. Han förklarar att just de batterierna utvecklar giftig gas vid brand. I dem fallen får räddningstjänsten inte röra sig i närheten av bilen.

– Det blir andra typer av risker om det börjar brinna, säger Mattias Andersson.

För att smidigare kunna hantera bilbränder, utan att direkt veta vad de drivs på, har Kalmar brandkår skapat rutiner.

– Nu måste vi tänka till mer. Vi har övat och vi har rutiner för sådana fall.

Än så länge orsakas de flesta bilbränder av tekniken i fordonet enligt Mattias Andersson. Anlagda bilbränder är inte ett stort problem i Kalmar kommun, men i Kalmar län har antalet anlagda bilbränder fördubblats de senaste tio åren enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Från 2009 till 2018 har antalet utryckningar av räddningstjänsten till anlagda bilbränder gått från sex till tolv. Under de åren har räddningstjänsten gjort utryckningar till totalt 17 anlagda bilbränder i enbart Kalmar.