Omsorgen får klara sig utan nya pengar

Kalmar Artikeln publicerades
Dzenita Abaza (S), Ingemar Einarsson (C), Liselotte Ross (V) och Johan Persson (S) presenterade förslaget på årets budget.
Foto: Eric Arenius
Dzenita Abaza (S), Ingemar Einarsson (C), Liselotte Ross (V) och Johan Persson (S) presenterade förslaget på årets budget.

Inga neddragningar, men heller inga stora satsningar, menar kommunalråden. En defensiv, eller i alla fall försiktig budget, presenteras nu inför nästa år. Och vissa får klara en befolkningsökning med de pengar de får över i år.

– Vi är försiktiga med våra utgifter, säger Johan Persson (S).

– Det handlar mycket om att göra klart det vi börjat med, menar Liselotte Ross (V).

Det handlar bland annat om att börja bygga simhall och ishall, samt att lägga 56 miljoner kronor på att varje hushåll i kommunen ska kunna ha fiber.

När kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen fick budgeten för nästa år på sitt bord, så är det inte de stora orden som används. Med en annalkande lågkonjunktur och stora investerings- samt renoveringsbehov är Kalmars politiker nöjda med att få ihop det.

– Det är en av de svåraste budgetar jag varit med om. Vi har försökt undvika stora generella besparingar i kärnverksamheten, säger Johan Persson.

Han är ändå nöjd att Kalmar slipper göra de besparingar många andra kommuner tvingas till. Och han har full förståelse för att Kalmar fick minskade statsbidrag, på sätt och vis är det ju inte mer än rätt att växande Kalmar ska betala mer själv än kommuner som Högsby eller Mönsterås.

Fakta

Kalmar kommuns budget 2020

Skatteintäkter 3,3 miljoner kronor

Kommunal utjämning 830 miljoner kronor

Verksamhetens kostnader 4,1 miljarder kronor

Resultat 29.8 miljoner kronor

Investeringar för 642 miljoner kronor planeras

Visa mer...

Det finns några vinnare bland nämnderna:

För socialnämnden, som plågas av 15 miljoner kronors back i år, kommer det skjutas till 18 nya miljoner, framför allt för att kunna använda på LSS-verksamheten.

Även Södermöre kommundelsnämnd, som haft svårt att få ihop det i år, kommer nu att få kompensation med 3,3 miljoner kronor för att ha råd med de dyra skolskjutsarna.

Det satsas två miljoner kronor på skolmaten, 3,8 miljoner på brandkåren och 800 000 kronor på Fritidsbanken och Fritidskanalen. Gymnasieskolan får sju nya miljoner genom att medlemsbidraget från kommunerna höjs.

Omsorgsnämnden får dock klara sig med de pengar de har. Det baseras på att de går så bra under 2019. De 20 miljoner de får över får användas under 2020.

– Men ingen kommer att behöva sitta på arbetsplatsträffar och diskutera lägre bemanning, säger Liselotte Ross.

Samma sak är det med skolan. De får 6,1 miljoner kronor för barn- och elevökningar samt 2,9 miljoner för ökad tid i förskolan, men blir det fler elever än så får de lösa det utan mer pengar.

En av de satsningar som görs är på miljön, där 13,5 miljoner kronor satsas på att bland annat skapa en ”miljöpeng”, där man kan ansöka om pengar för att till exempel skapa en biodling eller lekplatser för gäddor.

De pengarna ska hämtas hem av kommundirektören Annette Andersson, som snart ska ha första mötet för att spara 13 miljoner kronor. Det arbetet handlar om att hitta samordningsvinster i till exempel upphandlingar och fastigheter.

Kalmar planerar också att hämta in 20 miljoner kronor i utdelning från koncernbolagen.

På sista raden räknar kommunen med ett plus på 30 miljoner kronor.

– Jag tror inte det blir något problem att nå en procents överskott, men det är en försiktig budget, säger Persson.

Den här gången tar kommunen bara sin budget ett år i taget, för att invänta vad son händer.

– Vi vet inte vart konjunkturen tar vägen, säger Persson.

Vilka kommer att vara missnöjda med den här budgeten?

– Konjunkturen går ner. Jag tror inte att någon har förväntat sig stora satsningar, säger Persson.

Vad har varit svårt?

– Det är stora investeringar, demografiska utmaningar, en konjunkturnedgång. Allt kommer på en gång nu, menar Persson.