Omstridd pergola får vara kvar

Kalmar Artikeln publicerades

Grannen får stå ut med nybygget. Eftersom det inte är en formell byggnad, får bygget vara kvar, även om det är vid tomtgränsen.

De två grannarna har under flera års tid stridit om huruvida det nya bygget får stå intill tomtgränsen eller inte.

En av grannarna byggde upp det för att ersätta ett tidigare växthus.

Det anmäldes av grannen, och kommunen beslutade att avslå bygglov för det nya växthuset.

Fastighetsägaren plockade då bort vitala delar av växthuset och förvandlade det till en pergola.

Grannen fortsatte klaga, men senast konstaterade kommunen i juli att bygget inte längre är en byggnad. Och då behövs inte bygglov.

Det gillade inte grannen, utan han gick vidare med saken till länsstyrelsen, som nu gör samma bedömning. Länsstyrelsen menar att fyrametersregeln, alltså hur nära en byggnad får stå mot grannen, gäller gäststuga, uthus och garage.

Pergolan klassas som ett byggnadsverk som varken skuggar, stör utsikten eller på annat sätt innebär minskad livsglädje för grannen. Därför får den vara kvar.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.