Öppningsbar bro till Baronen på väg att bli verklighet

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Nya Linnéuniversitetet reser sig mot skyn 2017. Redan då fanns planer på en bro mellan LNU och Baronen.
Foto: Anders Johansson
Nya Linnéuniversitetet reser sig mot skyn 2017. Redan då fanns planer på en bro mellan LNU och Baronen.

Kalmar kommun väntas säga ja till en öppningsbar bro mellan Universitetskajen och Baronen. Kommunen är också beredd att ta en del av kostnaderna.

Nu pågår ett utvecklingsarbete för södra Kvarnholmen. Det är framför allt området kring Baronen som det handlar om, men det kan även involvera ett hotellbygge i Ölandshamnen.

Saken har diskuterats politiskt, och nu kommer ett första offentligt dokument: En avsiktsförklaring om att bygga den öppningsbara bron vid infarten till Ölandshamnen.

De fyra fastighetsägarna omkring hamnen har redan sagt ja. Nu behöver ett politiskt beslut fattas för att även kommunalråd Johan Persson (S) ska skriva under avsiktsförklaringen.

Av avsiktsförklaringen framgår det att Kalmar kommun är positiv till den öppningsbara bron, under förutsättning att den inte stör verksamheten i gästhamnen.

Förhoppningen är att det senast i sommar ska finnas ett bindande avtal.

Här är bron tänkt att byggas.
Här är bron tänkt att byggas.

Med en öppningsbar bro hoppas man att det ska vara lättare för studenterna att ta sig in till Baronen, när de inte behöver gå runt hamnbassängen.

Det finns inga större hinder mot att bygga en bro. Redan när detaljplanen för universitetet togs så slogs det fast att en del av vattenområdet i småbåtshamnen får användas för brygga och öppningsbar bro.

Om Kalmars politiker nu är med på att gå vidare kommer det inledas förhandlingar om vem som ska betala och bygga bron. En skiss på en ny bro ska också tas fram.

Kalmar har redan sagt att de bara vill stå för en mindre del av investeringen.

Det kommer att kosta en del att utreda och ta fram skisser, ungefär 400 000 kronor. De kostnaderna föreslås delas lika mellan de fem parterna.