Ornitologer vill stoppa skyddsjakt på skarv: ”Sälen är farligare”

Kalmar Artikeln publicerades

Föreningen Birdlife vill stoppa skyddsjakten på skarv. För många skarvar får skjutas, och jakt inom fågelskyddsområden och naturreservat strider mot artskyddsförordningen, menar föreningen.

Länsstyrelsen har beslutat att skarvarna ska skjutas för att skydda beståndet av abborre.
Foto: Tomas Königsson
Länsstyrelsen har beslutat att skarvarna ska skjutas för att skydda beståndet av abborre.

Nu ska förvaltningsrätten ta ställning i saken.

Länsstyrelsen har beslutat att skarvarna ska skjutas för att skydda beståndet av abborre, och skyddsjakten ska bedrivas där behovet finns.

Birdlife, tidigare Sveriges ornitologiska förening, menar att sälen är farligare än skarven för abborre. Länsstyrelsen hänvisar till en studie från SLU och Stockholms universitet som visar att skarven äter sex gånger mer abborre än sälen.

Beslutet innebär att 3 500 skarvar får skjutas. Det ska motsvara 5 procent av populationen. Men Birdlife menar att om alla de fällda skarvarna är könsmogna skjuter man 12 procent av de som skulle ha häckat.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på skarv har överklagats av organisationen Birdlife, tidigare Sveriges ornitologiska förening.
Foto: Emma Lind/ Svensk Naturförvaltning
Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på skarv har överklagats av organisationen Birdlife, tidigare Sveriges ornitologiska förening.

Birdlife jämför skarven med älgen, och skriver att ”om vi tänker oss att älgen skullen dömas lika som skarven vore det rimligt att kräva att älgen (också) borde utrotas, med tanke på att den orsakar betydligt större ekonomiska skador ur ett samhällsekonomiskt perspektiv”.

Birdlife menar att färre skarvar inte automatiskt leder till fler abborrar, och pekar på att sälar äter abborrar, och att skarv generellt fångar den fisk det för tillfället är lättast att få tag på. Därför menar föreningen att det saknas legitimitet för att decimera skarven för att freda abborren.

 

Läs mer