Oro för insyn när Stensbergsvägen förtätas

Stensö Artikeln publicerades
De boende i den blott tre år gamla byggnaden på Oljeväxten 1 är mycket kritiska till planerna på ett fyravåningshus på Sandås 2:7. Bland annat då de nya grannarna väntas få en inträngande insyn i lägenheterna i Oljeväxten 1.
Foto: Kalmar kommun
De boende i den blott tre år gamla byggnaden på Oljeväxten 1 är mycket kritiska till planerna på ett fyravåningshus på Sandås 2:7. Bland annat då de nya grannarna väntas få en inträngande insyn i lägenheterna i Oljeväxten 1.

Kalmar kommun har långt gångna planer på att bebygga en gräsbevuxen tomt längs Stensbergsvägen. Något som inte uppskattas av boende i fastigheten Oljeväxten 1, som stod färdigt 2015.

Enligt kommunens planbeskrivning kan den 2 300 kvadratmeter stora tomten, Sandås 2:7, rymma runt 27 lägenheter i en fyravåningsbyggnad. Bebyggelsen syftar enligt planen till att ge ett ”stadsmässigt intryck” genom att vara placerad nära Stensbergsvägen och det ska finnas möjlighet för centrumverksamhet i bottenplan.

Att förstärka Stensbergsvägens stadsmässiga intryck är emellertid inget som lockar de boende i Oljeväxten 1 som bland annat är oroade för att deras bostadsrätter ska sjunka i värde.

”Risken finns för att marknadsvärdet för de tre närmast angränsande fastigheterna kommer att påverkas negativt. Oljeväxten 1 stod klart 2015 och risken är att värdet kan sjunka under de nivåer som bostadsrättsinnehavarna betalade för sina bostäder”, skriver en av bostadsrättsinnehavarna i Oljeväxten 1 till kommunen.

Att marknadsvärdena skulle påverkas negativt baserar bostadsrättsinnehavaren på att det i dag inte finns någonting som hindrar ljusinsläppet i Oljeväxten 1:s lägenheter, som har balkonger och stora glaspartier i riktning mot Sandås 2:7. Den tänkta byggnaden, som kan komma att bli 16 meter hög, kan dock komma att påverka ljuset, menar bostadsrättsinnehavaren. Vidare finns en oro över att flera lägenheter i Oljeväxten 1 kommer att drabbas av insyn från de nya grannarna.

Planerna för Sandås 2:7 befinner sig just nu ute på samråd.