Överklagar bygglov i Påryd

Påryd Artikeln publicerades

Åtta Pårydsbor har nu gemensamt gått ihop och överklagat samhällsbyggnadsnämndens beslut att ge tillfälligt bygglov till tio modulhus för nysvenskar att bo i.

Enligt överklagan så strider det tillfälliga bygglovet mot gällande planbestämmelse, som säger att marken är avsedd för småindustri och tillhörande byggnader.

Med tanke på den omfattning av markåtgärder som krävs så kan dessutom bygglovet inte betraktas som tillfälligt.

I överklagan hänvisar man till en dom från miljödomstolen där ett tillfälligt bygglov rivits upp på grund av att det just behövdes omfattande och kostsamma markåtgärder som gjorde att bygglovet inte kunde betraktas som tillfälligt.