Park Hermina söker tidsbegränsat bygglov

Kalmar Artikeln publicerades

Nu har Park Hermina återkallat sin ansökan om permanent bygglov för skärmtaket och söker istället om ett tillfälligt, fram till 31 december 2024.

Park Hermina har uppfört ett stort skärmtak, utan bygglov.
Foto: Simon Karlsson
Park Hermina har uppfört ett stort skärmtak, utan bygglov.

– Vi ska bedöma om den förändringen gör någon skillnad. Ansökan kom sedan våra tjänstemän kommunicerat avslag på ansökan om permanent bygglov, säger Johan Wendell, chef för samhällsbyggnadskontoret.

Ambitionen är att ansökan ska behandlas vid samhällsbyggnadsnämndens nästa sammanträde 22 augusti.

– Vi vill bli klara och försöker tänka snabbt. Vi hanterar ärendet utifrån de regler och laga som finns, och vi vill hitta en lösning som är bra. Det är kanske inte det vi sett.

Han påpekar att det behövs en restaurang i Stadsparken.

– Vi är glada att fastigheten används, men det måste gå rätt till.

Det var i våras som Park Hermina satte upp ett skärmtak utan bygglov på antikvarisk mark. Park Hermina hotas av vite på 600 000 för det svartbyggda skärmtaket.

”Park Hermina har inte behov av permanent bygglov och återkallar därför bygglovsansökan ingiven den 18 juni 2019”, skriver advokaten David Magnusson.

Park Hermina hyr fastigheten av kommunen fram till 31 december 2024. Då ska skärmtaket bort, enligt den nya ansökan. Den nya ansökan gäller det befintliga skärmtaket.

I ansökan står att Park Hermina avser att tillfälligt ha en mer omfattande och varierad verksamhet, med ”större artister och stand-up”. I planerna ligger också ökad service till besökare till slottet, konstmuseet och sommarteatern i Krusenstiernska. Advokaten skriver att ”det bör ligga i det allmänna intresset att det finns en välfungerande och attraktiv nöjes- och restaurangverksamhet i Stadsparken. En sådan verksamhet måste utvecklas och följa tiden. Men den avvägning mellan de olika intressen som nämnden har att göra bör ett tillfälligt bygglov meddelas”.