Personskadeförening vädjar i öppet brev till socialministern

Kalmar län Artikeln publicerades
Socialminister Lena Hallengren har fått många frågor som Personskadeföreningen NRH vill ha svar på.
Foto: Peter Lejon
Socialminister Lena Hallengren har fått många frågor som Personskadeföreningen NRH vill ha svar på.

Vem bär ansvar för att skadade människor tvingas bli vårdflyktingar? Det undrar Personskadeföreningen NRH i sitt brev till socialminister Lena Hallengren. Föreningen kräver att svårt skadade ska slippa tvingas söka vård utomlands.

Personskadeföreningen NRH arbetar för att nack-, rygg- och hjärnskadade personer ska få rätt utredning, diagnos och behandling.

I sitt brev till socialministern och socialförsäkringsministern lyfter föreningen den rättsosäkerhet som råder för patienter som söker vård utomlands.

”Enskilda drabbas olika svårt beroende på var i Sverige de bor då de söker vård inom EU/ESS via Försäkringskassan. Det är ett lotteri om vem som ska få vård och det utgår inte från vem som har störst behov.”

Personskadeföreningen NRH - Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma påpekar att det saknas kunskap och statistik om den här patientgruppen.

”Kunskapen om vår patientgrupps behov är låg i Sverige.”

Man kritiserar också Socialstyrelsen för att inte ha utvärderat de utredningar och behandlingsmetoder som finns.

”Socialstyrelsen ignorerar denna skadegrupp med mycket svår smärta och ofta grava neurologiska symptom.”

Föreningen undrar vem som bär ansvar för att vården brister och frågar retoriskt: ”Ska skadade hjälpa skadade?

De lyfter även fram olika patienters fall för att ministrarna ska kunna få mer förståelse för patientgruppen. I brevet beskrivs också hur personer samlar in pengar på facebook för att kunna genomföra operationer utomlands.