Pilotanläggning renar vatten från läkemedel

Tegelviken Artikeln publicerades
Regine Ullman som är teknisk projektledare för bygget av det nya reningsverket som ska stå klart 2023.
Foto:Lotta Zaar
Regine Ullman som är teknisk projektledare för bygget av det nya reningsverket som ska stå klart 2023.

Kalmar vattens pilotprojekt visar att det går att fånga upp 95 procent av de läkemedelsrester som finns kvar i vattnet efter att det passerat reningsverket. Försöket är ett led i bygget av ett nytt reningsverk.

Läkemedelsreningen har pågått i ett halvår och kommer fortsätta lika länge till. Metoden som används är ett filter med aktivt kol.

– De första resultaten bekräftar att metoden fungerar fint, säger Regine Ullman som är teknisk projektledare för bygget av det nya reningsverket.

Kalmar vatten arbetar efter ett miljötillstånd som är 20 år gammalt och när det nya reningsverket är klart 2023 kommer miljökraven att vara hårdare.

  – Det ska bli en driftsäker anläggning som är riggad för framtiden. Vi förväntar oss att det blir hårdare krav på att rena kväve, fosfor och biologiskt nedbrytbar substans. Vi vill satsa på membranfiltrering som klipper mikroplaster och antibiotikaresistenta bakterier. Läkemedelsreningen som vi undersöker just nu är ett uppdrag från kommunfullmäktige.

  Projektet är ett samarbete med Lunds universitet och Kristianstads högskola. Det är en procent av reningsverkets vattenflöde som går genom kolfiltret.

  – Det är nytt för Sverige att göra det på det här sättet och i den här skalan, säger Regine Ullman som fått berätta om försöket i riksmedia och ta emot studiebesök från andra kommuner.

  Fortfarande återstår det en del att undersöka.

  – Vi behöver få mer grepp om kostnaden och hur stor anläggning som krävs.

  Det kommer också visa sig när kolet är mättat med läkemedelsrester och behöver bytas ut. Än har det inte skett.

  Vad som ska hända med det smutsiga kolet är också en fråga.

  – Helst vill man regenerera kolen men det kan också bli förbränning.

  2019 väntas första spadtaget tas för det nya reningsverket.

  – Vi kommer att starta upphandlingsarbetet i höst.

  Den förbättrade reningen har ett pris. Det går åt energi att pumpa runt, syresätta och trycka vattnet genom olika filter.

  – Vi har planer på ett mer hållbart energisystem och visionen är att bli helt självförsörjande på el. Ett sätt är att ha solceller på taken. Vi undersöker också att göra el av den gas som i dag blir till fordonsgas.