Politiker om tak: Det tar bort det som är Byttan

Gamla stan Artikeln publicerades
Park Hermina har uppfört ett stort skärmtak, utan bygglov.
Foto: Simon Karlsson
Park Hermina har uppfört ett stort skärmtak, utan bygglov.

Nu är det upp till politikerna att agera om Park Herminas bygglovslösa skärmtak ska försvinna före hösten.

S-politikern Kristoffer Luthman jämför med när Balck coffee fick riva sin terrass på Storgatan.

– I skuggan av det som hände med Balck tänker jag att alla måste behandlas lika.

Kajsa Hedin (M), första vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, tycker att det är rimligt men inte passande att Park Hermina får behålla taket över sommaren.

– Om det är helt mot regelverket måste det bort. Det tar bort det som är Byttan. Men den som tyckte att konstmuseet var snyggt var den som började. Det sabbade Byttan.

Efter att det uppdagats att Park Hermina utan bygglov har byggt ett skärmtak över uteserveringen, har reaktionerna varit starka. I Östra Småland skrev ett stort antal arkitekter en debattartikel där de krävde att taket omedelbart rivs.

”Utan förståelse för denna nationellt erkända byggnad har restauratörerna nu olovligt uppfört en konstruktion som helt förstör byggnadens uttryck och idé. Man har dolt ett unikt byggnadsverk bakom ett sol- och regnskydd som vi kan finna var som helst där restauranger drivs,” skrev arkitekterna.

Bland de 40 framstående arkitekterna finns bland andra Linnéuniversitets arkitekt Linda Camara, tidigare stadsarkitekten i Mörbylånga Johan Lunde som numera är på Atrio samt Staffan Strindberg.

Att genast ta bort det är inget som tjänstemännen i Kalmar kan fatta beslut om.

– När vi besökte platsen såg vi att det nästan var färdigbyggt, annars hade vi satt arbetsstopp, berättar bygglovschef Mikael Kaiser.

Park Hermina utan skärmtaket.
Foto: Mats Holmertz
Park Hermina utan skärmtaket.

Men nu får saken gå sin gilla gång. Kaiser berättar att han efter inspektionen förra veckan genast kontaktade nämndens ordförande Mattias Adolfson (S), som ville se att ärendet enligt regelboken hamnade på nämndens bord.

Det innebär att det troligen behandlas först i augusti. Krögaren har till den 31 maj på sig att yttra sig om fallet, och sedan hinner det inte behandlas på juni-mötet.

– Det finns en stark strävan att det ska gå fort, men sådan är lagen. Men nämnden skulle kunna säga att det inte finns rimliga förutsättningar för att det här kan få bygglov. Man kan ta ställning på junimötet eller på ett extra möte, förklarar Kaiser.

Då kan ett beslut om rättelse fattas av tjänstemännen.

Bollen ligger alltså hos politikerna, om de vill att arkitekternas krav ska uppfyllas. Annars kommer skärmtaket att få stå kvar över sommaren.

Det här har jämförts med fallet med Balck coffees veranda, som fick tas bort.

– I det fallet är skillnaden att det inte var ett bygglovsärendet utan tillståndsärende. Det är olika lagstiftningar.

Mattias Adolfson har inte velat kommentera ärendet innan det hamnar på samhällsbyggnadsnämndens bord.

Kristoffer Luthman, som sitter som ledamot samma nämnd, reagerar dock.

– Jag tycker det är synd. Det är inte så estetiskt tilltalande. Jag förstår att de vill ha tak över huvudet, men det är himla synd när de har så fina fönsterpartier. De skulle tjäna på att visa dem.

– De kunde väl satt upp tak i textil, som följer rundningen, menar han.

Kajsa Hedin (M) tycker inte att det är okej att bygga detta utan bygglov.

– Det rimliga är att de borde ha vetat att de skulle ansöka om bygglov.

Men hon är ambivalent till om det ska fattas ett snabbt beslut.

– Om det är fullständigt mot regelverket måste det bort. Annars tycker jag att det kan stå kvar över sommaren.

Men det finns en risk med det också, menar hon.

– Man kan ju inte börja göra undantag så att folk börjar utnyttja det.

Östra Småland har under flera dagar tagit upprepade kontakter och försökt få en kommentar av krögaren Anders Hansson, utan att lyckas. Däremot erfar Östra Småland att Mattias Adolfson träffade Anders Hansson vid Park Hermina på torsdagskvällen för att diskutera situationen.