PRO Ljungbyholm

Ljungbyholm Artikeln publicerades

PRO Ljungbyholm har haft höstmöte, dagens gäst var Magnus Uhr ordförande i Södermöre kommundelsnämnd och han berättade om sitt uppdrag och om sina visioner inom Södermöre.

Medlemsavgiften för 2020 klubbades oförändrad sen klubbades även budgeten 2020 och verksamhetsplanen.

Ordförande informerade om kommande aktiviteter bland annat nästa möte med julbord och Kalmarbygdens Lucia. Resekommittén tog upp anmälan till Hyttsill den 20/11 på Pukebergs Glasbruk. Det var cirka 40 medlemmar som anmälde sig.

Mikael Fredriksson underhöll med många kända låtar.

Ordförande tackade och samtidigt påminde de som anmält sig till studiebesöket på Linnèuniversitet den 28/11 kl 14.00, därmed förklarades mötet avslutat.