PRO Södermöre

Södermöre Artikeln publicerades

PRO Södermöre har haft månadsmöte i Bjursnäs den 19/11-19.

Mötet öppnades av ordförande Bertil Samuelsson som hälsade alla välkomna, särskilt dagens underhållare Mildred Persson. Hon spelade och sjöng gamla schlager från 50 talet och berättade hur det gick till på ute dansbanan. Ordföranden redogjorde lite om budgeten och auktionen och tackade alla inblandade. Kaffe och våfflor serverades. Mötet avslutades med lite allsång och dragspel. Bertil tackade samtliga och avslutade mötet.