Prognosen står sig – rejält minus för gymnasieförbundet: ”Det är ingen överraskning”

Kalmar län Artikeln publicerades

I början av året pekade prognosen på ett underskott på cirka 19 miljoner, nu när 2018 nästan är slut verkar det landa på 22 miljoner.

Foto: Paul Madej

Under året har Kalmarsunds gymnasieförbund förhandlat med medlemskommunerna om ökade nivåer på bidragen.

– Underskottet har inte kommit som någon överraskning, säger Carina Cerafiani, ekonomichef vid Kalmarsunds gymnasieförbund.

– Men för att nå balans skulle vi behöva få ytterligare ungefär 5 700 kronor per 16–19-åring i medlemskommunerna.

Nu blir det inte så, åtminstone inte under 2019. Istället hamnar ökning på cirka 3 700 kronor. Totalt handlar det om ett behov på cirka 24 miljoner men ett tillskott på 14 miljoner.

– Vi har kommit överens om en successiv ökning, säger Dzenita Abaza, ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund och kommunalråd i Kalmar kommun.

– Vi ska träffas i maj och diskutera frågan igen. Vi behöver komma upp i 24–25 miljoner.

Joachim Håkansson, förbundschef, håller med:

– Vi kan inte driva utbildning med elevkostnader på 95 000 kronor per år när rikssnittet är över 130 000 kronor.

 

Läs mer: