Projekt för att återvinna avloppsvatten

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Qing Zhao från Kalmar Vatten berättade för de inblandade parterna om hur Kalmar Vatten hoppas kunna återanvända avloppsvatten.
Foto: Andreas Yngvesson
Qing Zhao från Kalmar Vatten berättade för de inblandade parterna om hur Kalmar Vatten hoppas kunna återanvända avloppsvatten.

Vattenbristen de senaste åren har fått Kalmar Vatten att börja titta på sätt att bättre utnyttja spillvattnet från våra avlopp. Nu startas Projekt Hållbart VA-system för att utreda möjligheterna att återanvända renat avloppsvatten från Kalmarsundsverket.

På torsdagen samlades deltagare från de nio aktörerna som är med i projektet som leds av Kalmar Vatten.

– När jag började som chef på Kalmar Vatten våren 2016 var läget bekymmersamt både här och på Öland. Vattenbristen har forcerat fram investeringar i brunnar och reservoarer och utredningar för en långsiktig plan, sa Kalmar Vattens vd Thomas Bergfeldt.

Nu ska det byggas ett nytt reningsverk och det ger en möjlighet att tänka nytt menar Bergfeldt.

Varje år renas 6,2 miljoner kubikmeter vatten i Kalmar reningsverk. Nu ska man undersöka hur det vattnet kan användas bättre än idag.

– Vad ska det användas till? Vem vill använda det? Hur motiverar vi att rena vattnet till den graden?

Tillsammans med projektledaren Regine Ullman leder Qing Zhao från Kalmar Vatten projektet som nu har beviljats runt en halv miljon kronor i delfinansiering från innovationsmyndigheten Vinnova.

– Vi har två framtida spår. Ett är att vi återvinner spillvattnet till dricksvatten. Det andra är att det blir så kallat tekniskt vatten, alltså vatten som är till bevattning, sa Qing Zhao.

Redan idag utvinns metangas (till biogas) och avvattnat rötslam (till åkrar) från reningsverket.

– Målet med projektet är att utvärdera och välja ut de bästa återanvändningsområdena för återvunnet vatten i Kalmar och ta fram underlag för implementering i nästa steg, sa Zhao.

På torsdagen träffades de inblandade parterna för att diskutera projektet. Det var folk från Kalmar kommun, Linnéuniversitet, Region Kalmar län, KLS, KSRR, Kalmar Energi, Kalmarhem, Xylem och Svenskt Vatten.

Syftet med projektet är att utreda juridiska, ekonomiska, tekniska samt miljö- och hälsomässiga förutsättningar för återvinning av renat avloppsvatten till tekniskt vatten och bevattningsvatten med stort fokus på slutanvändarnas behov.

– Det är många inblandade så det är inte så lätt att få ihop alla delar. Det räcker inte med att vi tillverkar bevattningsvatten utan någon måste använda det och någon måste godkänna att vi gör så.

Fakta

Det här använder vi vårt dricksvatten till

60 liter: Personlig hygien.

30 liter: Toalettspolning.

15 liter: Disk.

15 liter: Tvätt.

10 liter: Mat och dryck.

10 liter: Övrigt.

Källa: Svenskt vatten

Visa mer...