Promenader både skyddar mot och bromsar demenssjukdom

Kalmar Artikeln publicerades
Anders Hansen är överläkare i psykiatri. Han har skrivit böckerna ”Skärmhjärnan”, “Hjärnstark” och “Hälsa på recept”.
Foto: Lotta Zaar
Anders Hansen är överläkare i psykiatri. Han har skrivit böckerna ”Skärmhjärnan”, “Hjärnstark” och “Hälsa på recept”.

När den populära läkaren Anders Hansen nyligen besökte Kalmar gav han många exempel på varför hjärnan mår så bra av att vi rör på oss. Forskning visar till exempel att det räcker med att promenera för att minska risken för att bli dement med hela 40 procent.

Anders Hansens föreläsning handlade om hur forskningen börjat intressera sig mer och mer för hur hjärnan påverkas av träning. Detta undersöks med test av till exempel koncentration och minne, men också med hjälp av röntgenundersökningar som visar hur viktiga delar av hjärnan förändras.

Vid frågestunden efteråt i Kalmarsalens glasveranda kom frågan om demenssjukdom kan förebyggas genom träning.

– Ja det kan den. Risken minskar med 40 procent om man promenerar fem dagar per vecka. Det räcker med 30 minuter åt gången.

Träningen hjälper även personer som redan har fått en demenssjukdom.

– Det finns inga bra bromsmediciner. De som finns fungerar halvdant i bästa fall. Det går att bromsa sjukdomen med fysisk aktivitet. Detta görs på en del äldreboenden, det är fina ansträngningar på sina ställen, men inte överallt.

Stora studier visar en koppling mellan kondition och mental förmåga. Med fysisk aktivitet kan man bromsa, ja till och med vända hjärnans åldrande.
Stora studier visar en koppling mellan kondition och mental förmåga. Med fysisk aktivitet kan man bromsa, ja till och med vända hjärnans åldrande.

Anders Hansen konstaterar att värdet av träning bagatelliseras.

– Vissa doktorer och forskare har en sådan inställning; ”Hur viktigt kan det vara att jobba liksom?”

Fakta

Träning skyddar mot demens

Fysisk träning kan både lindra symtom och fördröja utvecklingen av demens.

Fysisk aktivitet kan förbygga hälsoproblem, ytterligare funktionssvikt och risken för fall.

Personer med demens behöver ofta få hjälp med sin träning, till exempel genom gruppaktiviteter och att anhöriga är med.

Exekutiv dysfunktion, bristande initiativförmåga, apati och motivation kan förklara dett. Få aktiviteter är också anpassade för personer med demens.

Källa: Fyss.se

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd.

Boken har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet.

Visa mer...

Förutom för demenssjukdom finns forskning som visar att träning skyddar och behandlar Parkinsons sjukdom.

– Det finns en oro bland personer som har demens i släkten eftersom sjukdomen delvis är genetiskt betingad. Då är det en god nyhet att om man har den ärftliga risken så kan man kompensera för den med fysisk aktivitet. Risken för att få demens ökar faktiskt mer om man är stillasittande.

Anders Hansen berättade även om hur en frisk hjärna gynnas av träning.

– Forskning med magnetkamera har visat att hjärnan är det organ som påverkas mest av fysisk aktivitet. Bra kondis gör oss smartare och lär oss tåla stress bättre. Träning höjer hormonet kortisol, men efteråt sjunker det till en lägre nivå.

Han upprepar flera gånger att all motion är bättre än ingenting, men vid behandling av mild och medelsvår depression krävs mer än promenader. Helst ska man ligga på 70 procent av sin maxpuls.

– Man behöver få upp pulsen under 45 minuter tre gånger i veckan. Det tar fem veckor för att få effekt. Jag vill betona att antidepressiva läkemedel är livsviktiga. Ofta är kombinationen av det och motion bäst, inte antingen eller. Vid milda depressioner, när man är trött och hängig, funkar antidepressiva dåligt.

Anders Hansen berättar att många patienter som behandlats för depression fortsätter att äta medicin för att inte bli sjuka igen. Det har lett till att var åttonde vuxen i Sverige använder antidepressiva läkemedel.

– I USA är siffran ännu högre, där är det var sjunde person.

Detta trots att motion, även lugn sådan, fungerar bättre.

– Fysisk aktivitet ger ett bättre skydd än om man äter läkemedel. Även promenader minskar risken för att få en ny depression.

Att man mår bra av att röra på sig låter självklart. Ändå blir vi allt mer stillasittande.

– Vi har alltid känt till det här, vi har bara glömt det i modern tid. Anledningen är den otroliga medicinska utveckling som skett under de senaste 150 åren. Den har gjort att urgamla kunskaper har hamnat i skymundan. Det är ett tankefel att tro att något så enkelt och billigt som motion inte kan vara lika effektivt som dyra behandlingar.

Föreläsningen filmades och finns på 1177 Vårdguiden.

Värdar för Anders Hansens Kalmarbesök var Region Kalmar tillsammans med Generation Pep, Smålandsidrotten, Friskis & Svettis, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län, Länsförsäkringar i Kalmar län och Kalmar kommun.

Om tre veckor kommer Anders Hansen att synas i en ny serie om hjärnan på SVT.