Regeringen vill se klimatsmart vildsvinskött på tallriken

Kalmar län Artikeln publicerades
Svenska jägarförbundet och LRF vill göra det enklare för svenska jägare att sälja viltkött till konsumenter, restauranger och butiker. Nu har en hemställan skickats till regeringen om att införa en tysk modell i Sverige.
Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT
Svenska jägarförbundet och LRF vill göra det enklare för svenska jägare att sälja viltkött till konsumenter, restauranger och butiker. Nu har en hemställan skickats till regeringen om att införa en tysk modell i Sverige.

Regeringen vill, efter ett förslag från Svenska jägarförbundet och LRF, göra det enklare för jägare att sälja vildsvinskött. Förutom fler skjutna vildsvin har klimatet en del att vinna på förslaget.

Världsnaturfonden, WWF, sammanställer varje år en köttguide för att hjälpa konsumenter välja det mest hållbara alternativet. I guiden kontrolleras köttslagen utifrån kriterierna klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurskydd och bete samt antibiotika.

Enligt köttguiden är viltkött det överlägset bästa alternativet för den som vill äta kött och samtidigt leva hållbart. Men för icke-jägare är det i dag inte helt enkelt att få tag i viltkött. Gällande regelverk gör att i princip endast jägarna själva får konsumera viltköttet i det egna hushållet.

– Det är tillåtet att sälja små mängder vilt direkt till konsument, restaurang eller butik, säger Fredrik Zethraeus, jaktvårdskonsulent vid Svenska jägareförbundets Region syd.

– Men du får inte sälja vildsvin utan det måste gå via en vilthanteringsanläggning. Men ersättningen till jägaren därifrån är ofta låg och det är ibland långt att åka, och ersätter knappt bränslet till och från anläggningen.

Östra Småland/Nyheterna har tidigare berättat att under jaktsäsongen 2016/2017 sköts för första gången över 100 000 vildsvin i Sverige, vilket motsvarar ungefär 1 750 000 kilo kött.

I våras skickade Svenska jägareförbundet och LRF en hemställan till regeringen där man uppmanade beslutsfattarna att lätta på regelverket. Svenska jägareförbundet och LRF vill att Sverige inför en modell liknande den som finns i Tyskland.

Enligt förslaget ska jägaren genomgå en utbildning i vilthantering, tilldelas ett id-nummer samt ett antal id-taggar. När ett vildsvin skjutits får det en id-tagg och ett trikintest tas. Godkänns provet är det sedan fritt fram för jägaren att sälja köttet direkt till konsument, restaurang eller butik.

– Den svåraste utmaningen har varit spårbarheten. Men på detta sätt får allt kött ett id-nummer och du kan via en databas spåra köttbiten tillbaka till jägaren och området där djuren skjutits, om det skulle bli fel.

– I Tyskland där man årligen fäller sex gånger fler vildsvin än i Sverige, fungerar detta väl. Så varför hitta på ett eget system.

Enligt Svenska jägarförbundet skulle modellen inte bara innebära att fler svenskar får tillgång till det klimatsmarta vildsvinsköttet, utan även att jägarna motiveras till att skjuta fler vildsvin.

– Vi jobbar för att göra bland annat vildsvinsköttet mer tillgängligt. Vildsvin är ett fantastiskt vilt, både att beskåda, att jaga och att äta. Det är en väldigt fin resurs som borde vara tillgänglig för fler.