Reglerna för sjukresor kan ändras nästa år

Kalmar län Artikeln publicerades
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör.
Foto: Ulrika Bergström/Östran/Nyheterna
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör.

Den första mars ändras reglerna för sjukresorna, om regionfullmäktige säger ja till det förslag som kollektivtrafiknämnden godkände under tisdagen.

Kalmar länstrafik har haft i uppdrag att uppdatera regelverket för att förenkla, förbättra och anpassa sjukresor efter rådande budget. Regionfullmäktige ska ta det slutliga beslutet om det nya förslaget i början av nästa år. Justeringar sker på en rad punkter - i alla fall på pappret.

– Vi sätter ord på det som redan är praxis, en text som gäller med verkligheten i dag. Det är inte så stora förändringar mot hur vi redan arbetar men det är bra att ha ett uppdaterat regelverk och en skriftlig beskrivning över det arbete vi gör. Det gamla regelverket var det många år sedan man införde, förklarar trafikdirektören Karl-Johan Bodell.

Enligt trafikdirektören är en av förbättringarna att man inte längre måste resa till sin hemadress från sjukhuset, utan kan åka till en annan plats där man blir omhändertagen, så som till en vårdinrättning eller till en anhörig. En annan förändring är att man kan få sjukresa även om man är på besök på annan ort.

– Nu kommer man ha rätt till resa inom ett annat landsting - alltså en resa från sin besöksadress för att komma till vården och rätt till resan tillbaka till besöksadressen. Däremot har man inte rätt att få resa hem till Kalmar från ett annat landsting, säger Karl-Johan Bodell.

Med hänsyn till dagens ekonomiska läge finns inte möjligheten att införa en väntetidsgaranti på max två timmar oavsett resans längd, som fanns uppe som yrkanden. M och KD ville införa väntetidsgarantin på två timmar och SD ville att papperslösa och personer som vistas i landet illegalt inte ska ha rätt till sjukresa enligt regelverket. Båda yrkandena röstades ned av majoriteten.

Tror du att regionfullmäktige säger ja till förslaget?

– Ja, det tror jag. Majoriteten var positiv till det.