Rekordhög vattenavgift blir kvar

Kalmar Artikeln publicerades
Steve Sjögren (S), ordförande i KVAB, tror inte att Kalmarborna någonsin kan räkna med de låga vattenavgifter man har idag.
Foto: Sofia Björkesjö
Steve Sjögren (S), ordförande i KVAB, tror inte att Kalmarborna någonsin kan räkna med de låga vattenavgifter man har idag.

Räkna inte med någon sänkning av vattenavgifterna i Kalmar när det nya reningsverket är betalt. Det kommer nämligen att ta 50-70 år innan lånen på miljardbygget är amorterade. Och då är det dags att planera ett nytt. Dagens billiga vatten kommer aldrig tillbaka.

Under tisdagen kunde Östra Småland berätta att kommunägda Kalmar Vatten AB, KVAB, planerar att fördubbla vattenavgifterna i Kalmar till 2026. Orsaken är de mycket stora investeringar bolaget måste göra de närmaste året. Den största är ett helt nytt reningsverk.

På sociala medier har det ifrågasatts om Kalmar Vatten planerar att sänka avgifterna igen när anläggningen är betalad.

Några sådana planer finns inte, berättar Steve Sjögren (S), ordförande för KVAB.

– Det kommer nu att tas upp lån för att finansiera byggnationen, säger han. De får förstås olika löptid och kommer att skrivas om i flera omgångar. Men vi räknar med att det tar 50-70 år innan de är helt betalade.

– Och då har den tidens politiker och tjänstemän förmodligen börjat planera för ett nytt reningsverk.

Den nu aviserade höjningen sker både på fasta och förbrukningsrelaterade avgifter. Om de högre förbrukningsavgifterna innebär att Kalmarborna börjar spara kraftigt på vatten och förbrukningen går ner innebär det också mindre inkomster till KVAB. Det kan betyda att avgifterna måste justeras ytterligare.

Anslutningsavgifterna för nybyggda flerbostadshus och villor kommer att höjas med måttliga 3 procent. Det har också ifrågasatts.

– Vi ska ta ut ett självkostnadspris vid nya anläggningar, det är vad vi har att rätta oss efter, säger Steve Sjögren.

Byggnationen av reningsverket ligger flera år fram i tiden, men den första avgiftshöjningen kommer redan vid årsskiftet.

– Det beror på att det inte bara är reningsverket som kostar, säger Steve Sjögren. Vi har investeringar på två miljarder framför oss till 2024. Akut är att öka takten i utbytet av gamla ledningar, så att vi klarar ett byta dem vart 100:e år. Det innebär att vi måste anställa två nya arbetslag.

Steve Sjögren berättar att livslängden på ett reningsverk beräknas till 70 år. Många detaljer måste självklart bytas mycket tidigare, men bassänger och liknande ska hålla så länge.

En oro när det gäller ekonomin är de räntehöjningar som Riksbanken aviserat snart ska komma. Det finns en marginal för sådana i kalkylerna, men det finns förstås en gräns.

På kommunstyrelsen frågades också varför KVAB inte drar fram dubbla ledningar till de nybyggda husen. Då skulle vatten av sämre kvalité kunna användas i toaletterna, där vi nu spolar ut 5 liter prima livsmedel efter varje besök.

– Det är inga problem för vår del, säger Steve Sjögren. Men kravet på dem som bygger nya fastigheter måste komma från samhällsbyggnadsnämnden och det handlar förstås till slut om kostnader.