Robert Gustafsson beklagar svartbygget på Park Hermina

Kalmar Artikeln publicerades
Skärmtaket på Park Hermina byggdes utan bygglov.
Foto: Tomas Löwemo
Skärmtaket på Park Hermina byggdes utan bygglov.

Först vill den folkkäre skådespelaren och komikern, aktuell som vimsig assistent i sommarens Trassel på Krusenstienska teatern, inte kommentera den omdiskuterade utbyggnaden på Park Hermina i Stadsparken. Sen beklagar han att det har blivit som det blivit med restaurangen han driver tillsammans med Vicky von der Lancken och Anders Hansson Skaret.

– Tar man över ansvaret för gamla Byttan har man ett stort ansvar, och jag beklagar. Men det är inte gjort med illvilja, utan för att gästerna ska ha det bra, säger Robert Gustafsson till Östra Småland.

Under våren har Anders Hansson Skaret låtit uppföra ett skärmtak på Park Herminas uteplats, ett tak som byggdes utan bygglov och därmed är ett svartbygge. Skärmtaket kommer inte att få bygglov, och måste därför tas ner.

– Vi tar detta på stort ansvar, och ska ordna upp det till det allra bästa så att alla blir nöjda, fortsätter Gustafsson.

Robert Gustafsson lovar att allt ska ordnas till det bästa så att alla blir nöjda.
Foto: Tomas Löwemo
Robert Gustafsson lovar att allt ska ordnas till det bästa så att alla blir nöjda.

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att taket måste bort, eftersom det saknas förutsättningar att ge bygglov. Taket strider mot plan- och bygglagen, och byggnadens arkitektoniska skyddade värden förminskas. Park Hermina kommer att få ”skälig tid” att ta bort skärmtaket.

Anders Hansson Skaret har tidigare i en intervju i Östra Småland sagt att han känner sig ”jättekorkad”, men att han inte trodde att det behövdes bygglov.

Utbyggnaden har väckt stort engagemang. Bland annat har ett 40-tal arkitekter gått ut i ett upprop för att få bort skärmtaket som anses förfula byggnaden.