Roger Holmberg: ”Det har fungerat väl med Humana”

Kalmar Artikeln publicerades
Bilden är från 2016 när Carina Jeansson och ett 30-tal andra assistenter försökte stoppa privatiseringen. Socialnämndens ordförande Roger Holmberg var en av dem som röstade igenom förslaget.
Foto: Karin Asmundsson
Bilden är från 2016 när Carina Jeansson och ett 30-tal andra assistenter försökte stoppa privatiseringen. Socialnämndens ordförande Roger Holmberg var en av dem som röstade igenom förslaget.

Socialnämndens ordförande känner inte igen kritiken mot assistansbolaget Humana.

– Det har fungerat väl med Humana. De gör ett bra jobb och alla brukare är nöjda enligt den information som nått mig, säger Roger Holmberg (S).

När Östra Småland berättar att vissa brukare och anhöriga tycker att det har blivit sämre sedan den personliga assistansen privatiserades, så är det ingen kritik som Roger Holmberg känner igen.

– De besked som jag har fått är att det fungerar bra. Det var bara lite barnsjukdomar inledningsvis. Humana har hanterat det på ett bra sätt och lär sig efter hand.

Syftet med privatiseringen var att spara sju miljoner kronor per år för personlig assistans. Först i år har kostnaderna påverkats och besparingen väntas få full effekt under året.

Vid omröstningen i kommunfullmäktige 2016 var det åtta S-ledamöter som lade ner sina röster. Det var främst företrädare med facklig anknytning. Roger Holmberg anser ändå inte att privatiseringen varit dyrköpt för socialdemokraterna i Kalmar.

– Jag ser det inte så i alla fall, men det får andra bedöma. Det har varit en tuff resa, men motsatsen hade varit ännu värre. Då hade vi fått spara genom att dra in annan känslig verksamhet. Det var antingen detta eller att ta bort förebyggande verksamhet som inte är lagstadgad. Av två onda ting blev det assistansen.

Även om Humana utför assistansen så har kommunen kvar en tillsyn över verksamheten. Men än finns ingen rapport om hur kvaliteten blivit.

– Det måste pågå en tid först, de har inte haft det i ett år än. Men det pågår ett arbete med att ta fram egna frågor som vi ska ställa till brukarna.

I oktober vet kommunen hur många av de som tagit tjänstledigt för att jobba hos Humana som vill komma tillbaka och arbeta i Kalmar kommun. Oavsett antalet menar Roger Holmberg att det finns jobb till alla återvändare.

– Vi kommer att kunna få in dessa medarbetare till verksamheter som gruppbostäder, äldreomsorg och förskola. Det klarar vi lätt.

I början av 2021 kommer socialförvaltningen att börja planera för en ny upphandling av den privata assistansen. Att ta tillbaka den i kommunal regi är uteslutet.

– I dagsläget är det inget alternativ. Det är för att det kostar väldigt mycket och i prognosen för framtiden ser kostnaderna ut att öka. När staten drar sig undan blir det väldigt tufft för många kommuner. Kalmar är en av dessa, även om mindre kommuner har det ännu värre. Ett ärende kan kosta 3-4 miljoner kronor. Personligen tycker jag att det vore bra om assistansen låg helt på staten.