Så många sökte in till LNU inför vårterminen

Kalmar Artikeln publicerades
Invigning av Agneta Bladhs plats vid Linnéuniversitetet
Foto: Tomas Löwemo/Östran/Nyheterna
Invigning av Agneta Bladhs plats vid Linnéuniversitetet

Förra året sjönk det totala antalet ansökningar till Linnéuniversitetet för första gången sedan universitetet bildades. Inför vårterminen 2020 visar den senaste statistiken att antalet ansökningar återigen har ökat.

När Antagning.se stängde anmälan vid midnatt den 15 oktober kunde Universitets- och högskolerådet, UHR, räkna in nästan 230 000 anmälningar till vårens program och kurser på Sveriges universitet och högskolor. Det innebär ett ökat söktryck med drygt fem procent jämfört med vårterminen 2019.

Sett till antal sökande per lärosäte ligger Linnéuniversitetet högt i statistiken, med 37 521 sökande till vårterminen. Det innebär att det är fler personer som vill studera på Linnéuniversitetet än på exempelvis Göteborgs- och Lunds universitet. Linnéuniversitetet hade däremot färre sökande än Uppsala universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.

– Antalet sökande till en vårtermin ökar efter tre års nedgång. Statistiken bekräftar att intresset för högre utbildning definitivt ökar efter flera år med minskande söktryck – UHR noterade i april trendbrottet i sökstatistiken för höstterminen 2019, säger Karin Röding, generaldirektör på UHR i ett pressmeddelande.

Linnéuniversitetet bildades den 1 januari 2010 genom sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Då hade universitetet 15 721 sökande. Sedan dess har antalet sökande till Linnéuniversitetet stadigt ökat, med undantag inför 2019 då det dippade ner till 33 047. Men nu har alltså antalet sökande ökat igen (se faktaruta). Som högst var antalet 39 553 stycken sökande, år 2018.

Topp tre mest sökta utbildningar som förstahandsval för vårterminen 2020 är juristprogrammet på Stockholms universitet, Karolinska institutets läkarprogram och Lunds universitets juristprogram.

Den 10 december får de sökande de första antagningsbeskeden.

Fakta

Så många har totalt sökt till Linnéuniversitetet år för år sedan dess bildning:

2010: 15 721 sökande

2011: 23 009 sökande

2012: 24 973 sökande

2013: 30 700 sökande

2014: 31 227 sökande

2015: 32 595 sökande

2016: 34 652 sökande

2017: 36 485 sökande

2018: 39 553 sökande

2019: 33 047 sökande

2020: 37 521 sökande

Visa mer...