Satsning på digitala sjukvårds- och hälsotjänster

Kalmar län Artikeln publicerades
Region Kalmar län är vill etablera nya digitala tjänster av olika slag, som ska vara till nytta och gagn för vården och medborgarna.
Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Region Kalmar län är vill etablera nya digitala tjänster av olika slag, som ska vara till nytta och gagn för vården och medborgarna.

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet satsar gemensamt på att stärka e-hälsoområdet inom länet och att få ytterligare kraft i länets digitala utveckling.

Digitaliseringen inom vården är ännu i sin linda även om utvecklingen går fort. Ambitionen för Region Kalmar län är att inte bara etablera digitala tjänster av olika slag, de ska framför allt vara till nytta och gagn för vården och medborgarna.

Regionstyrelsen godkände på onsdagen ett samarbetsavtal med Linnéuniversitetet, som regiondirektör Ingeborg Eriksson för Region Kalmar län och dekan Ian Nicholls vid Linnéuniversitet tecknat.

Region Kalmar län kommer årligen att anslå 500 000 kronor till E-hälsoinstitutet och den strategiska plattformen E-hälsa inom Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet åtar sig för sin del att utföra två forskningsbaserade utvärderingar per år och att vara en kritisk part vid utvecklingen inom det digitala området. Medarbetarna inom Region Kalmar län ska också erbjudas kompetenshöjande utbildning inom e-hälsa motsvarande åtta heldagar per år.

Avtalet gäller i tre år, fram till utgången av 2021 och syftet är att öka samverkan inom en rad områden och stärka den gemensamma utvecklingskraften inom e-hälsa.

Avsikten är också att ansöka om strukturfondsmedel från EU:s regionala fond.