Sjuka träd tas bort längs med Södra Kanalgatan

Kalmar Artikeln publicerades

Flera av lindarna som står längs Södra Kanalgatan är i dåligt skick. Under hösten ska flera av träden tas bort.

Ungefär en tredjedel av träden från Ängö till Kaggensgatan ska tas ner.
Foto: Karin Asmundsson
Ungefär en tredjedel av träden från Ängö till Kaggensgatan ska tas ner.

Tidigare har träd blåst ner och därför kommer arbetena nu att påbörjas innan de värsta höst- och vinterstormarna slår till. Totalt handlar det om att ta ner ungefär en tredjedel av träden längs hela sträckningen från Ängöleden till Kaggensgatan. De träd som fälls ska under nästa år ersättas med ett liknande trädslag, en form av parklind.

Arbetet med trädfällningen är planerat till 19 november och gång- och cykelvägen utmed vattnet kommer då vara helt avstängd.

Gående och cyklister hänvisas till alternativa vägar. Under tiden arbetet pågår kan även framkomligheten för fordon på Södra Kanalgatan bitvis vara begränsad.

För att kunna fälla träden, som är skyddade enligt miljöbalken, krävs dispens från länsstyrelsen, vilket Kalmar kommun sökt och fått.

I Kalmar finns många gamla träd som nu börjar dö. Därför pågår ett intensivt arbete med att planera för hur man ska ersätta träden.

– Det är en utmaning! Självklart lämnar stora och gamla träd ett tomrum när de försvinner. Men vi jobbar för att ersätta dem med flera olika trädslag för att sprida riskerna vid eventuella sjukdomsutbrott, säger Anders Linder som är landskapsarkitekt på Kalmar kommun i ett pressmeddelande.