Sjukhuset anmäls till Arbetsmiljöverket

Länssjukhuset Artikeln publicerades
Det är så illa med arbetsmiljön, menar facket, att de nu går vidare till Arbetsmiljöverket.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Det är så illa med arbetsmiljön, menar facket, att de nu går vidare till Arbetsmiljöverket.

Underbemanning, stress och ständig platsbrist har präglat arbetet. Efter flera månaders förhandlingar om arbetsmiljön på Medicinkliniken går nu facket till Arbetsmiljöverket.

– Det finns en genuin oro för bemanningen. Vi är tre avdelningar som gått ihop. Sammanslagningar är en svår process, vi brottas samtidigt med bemanningsproblem, förklarar verksamhetschef Andreas Hurve.

Bemanningsproblemen på Medicinkliniken har under en längre tid uppmärksammats av facket.

I oktober förra året lämnade Vårdförbundet in en framställan enligt Arbetsmiljölagen. Då begärdes det bland annat att chefen skulle se till att de hyrsköterskor som kom hade rätt kompetens.

Personalen, berättade Vårdförbundet, kände också en oro för att bli uppringda på sin lediga tid, få sms om att jobba extra eller byta dag, och en ständig stress över att vara för få händer. De berättade att de inte fick gå hem om ingen kom efter dem. Det hanns inte alltid med raster och några med specialkompetens får jobba dubbelpass, skrev man då.

Sjuksköterskorna har också skrivit ett eget brev i slutet av januari, efter att de vid ett tillfälle sett att det saknas 227 turer under kommande perioden. Eftersom patienter flyttas runt slutade det ofta med att de sjukaste hamnade på Medicinkliniken, förklarade de anställda. De ville se rekryteringsannonser som inte handlade om landstingspolitik, utan mer om verksamheten.

I brevet beskriver de situationen som ohållbar.

Efter ännu en framställan från facket till Arbetsmiljöverket har Andreas Hurve ihop med HR-chef och avdelningschef skrivit ett som han beskriver genomarbetat åtgärdspaket, där det bland annat föreslås att medarbetarna får göra sina egna önskescheman, som arbetsgivaren sedan försöker tillgodose. Om det efter förhandlingar inte går att lösa får man ta till hyrbolag eller neddragning av vårdplatser.

En process för att skapa fasta scheman var också planerad.

Kliniken föreslog också riktade rekryteringskampanjer mot till exempel studenter.

Vårdförbundet var inte nöjda med åtgärdsplanen, som presenterades 9 mars, utan går nu vidare till Arbetsmiljöverket. Huvudskyddsombudet förklarar att hon inte ser hur arbetsgivarens svar på den tidigare framställan ska förändra arbetsbelastning, och därför ber hon verket om hjälp i ärendet.

Det innebär att Arbetsmiljöverket ska ta ställning till om något ska göras.

Inte bara facket, utan även Andreas Hurve, ser att det finns bekymmer.

– Vi har sett att vi inte har fått nya medarbetare, och att andra slutat. Inför schemat i mars såg det svårt ut, säger Hurve.

Hur upplever du stämningen på Avdelning 17?

– Jag är egentligen inte den att svara på det, men i min roll som verksamhetschef och även när jag jobbat som bakjour pratar jag med anställda. De vill se en utveckling av enheten. Det är inte så stor diskrepans mellan min och medlemmarnas bild.