Snöberedskap i Kalmar – om två veckor

Kalmar Artikeln publicerades

Den 7 november börjar kommunens beredskap för snöröjning. Innan dess får det inte börja snöa.

Snart är det dags igen...
Foto: Karin Asmundsson
Snart är det dags igen...

Varje höst beslutar servicenämnden om mål för vinterväghållningen.

De prioriterade trafiklederna ska snöröjas och halkbekämpas för att om möjligt vara klara till klockan 07.00.

Snöröjningen startar när snötäcket är mellan tre och fem centimeter och snöfallet fortsätter.

De stora lederna prioriteras. Gång- och cykelbanor snöröjs vid fem centimeter.

Större trafikleder, gator för genomfartstrafik och med busstrafik halkbekämpas med salt och sand. Gång och cykelbanor halkbekämpas med sand och/eller saltlake. Gator inom Kvarnholmen sandas. En specialbeställd sand ska användas för att minska problemen med punktering på cyklar.

Snön forslas bort först när vallarna blir till avgörande besvär ur trafik- och trafiksäkerhetsaspekter.

Snöberedskapen pågår till 19 mars.