Sölvinger (L): ”Gör flerspråkighet till merit när chefer anställs”

Kalmar Artikeln publicerades
Carl Henrik Sölvinger (L) menar att flerspråkighet ska vara meriterande vid nyanställningar i Kalmar. Då skulle, med automatik, fler utlandsfödda få chefsjobb.
Foto: Mats Holmertz
Carl Henrik Sölvinger (L) menar att flerspråkighet ska vara meriterande vid nyanställningar i Kalmar. Då skulle, med automatik, fler utlandsfödda få chefsjobb.

Oppositionsrådet Carl-Henrik Sölvinger (L) vill att flerspråkighet ska bli meriterande vid anställning av nya chefer i Kalmar kommun. Då kan kommunen få fler ledare med utländsk bakgrund, menar han.

Östra Smålands artikel om att kommunen med en bild av en kvinna i muslimsk hijab vill öka andelen personer födda utomlands bland cheferna, har blivit mycket uppmärksammad.

Liberalernas gruppledare anser att Kalmar kommun måste göra förändringar i rekryteringen som innebär att mångspråkighet är meriterande i alla yrken. Men hans förslag om detta har hittills röstats ner av den politiska majoriteten.

– Om flerspråkighet ger extra poäng när meriter ska bedömas och det också framgår av våra rekryteringsannonser, hamnar personer med bakgrund i ett annat land automatisk i ett bättre läge.

– Det ger betydligt bättre effekt än bilder i annonser och olika kommunikationsstrategier.

Trots den uttalade målsättningen att öka antalet chefer med utländsk bakgrund är andelen födda utomlands lägre i de interna kommunala chefsutbildningarna än när sökningarna efter nya ledare gjordes externt.

Bland kommunens 200 chefer är det bara någon enstaka som är född utanför Sverige.

Kommunalrådet Liselotte Ross (V), med personalansvar, berättade att bilden med kvinnan i hijab valts medvetet och att syftet just var att locka nya grupper att söka ledarskapsarbeten.

– När det gäller chefer med utländsk bakgrund ligger vi taskigt till. Vi vet om det och vill förändra det, sade hon i vår tidning.

Carl-Henrik Sölvinger har varit engagerad i frågan under lång tid och lämnat flera förslag och ställt frågor i kommunfullmäktige.

– Mitt förslag om att göra flerspråkighet meriterande har röstats ner av majoriteten, säger han. Redan 2016 skrev jag en motion i frågan.

– Jag vill påstå att kommunen har legat ”taskigt till” vad gäller chefer med annan bakgrund än svensk i flera år vilket jag försökt belysa och förändra. Viljan att göra något åt det har varit sval i flera år. Vetat om situationen har kommunalrådet gjort länge men jag har inte märkt av någon vilja att göra något åt det. Trots politiska förslag och upprepade debatter.

– Bilden att signalera mångfald är väl ok, men det vore smakfullt om det också fanns några aktiva åtgärder för att förändra situationen.

I 2019 års budget finns målet att ”andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka”.

– Målet är satt men inga nya medel eller metoder anges för hur detta ska ske utan man hänvisar till precis samma som i svaret på min motion 2016 ”kompetensbaserad rekrytering” med ett ”icke-diskriminerande förhållningssätt”. Låter jättebra men det finns inga uppdrag eller annat kopplade till målet i budget, säger Carl-Henrik Sölvinger.