Stadshusets gård för liten för att ersätta bastionen

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Foto: Kalmar kommun

Det verkar inte bli någon utomhusscen på kommunens innergård. Stadsarkitekten tycker att platsen är för liten, men idén tål att tänkas på.

Det var i samband med att kommunen sagt ja till en ny evenemangsarena på bastionen, ett förslag som nu mark- och miljödomstolen sagt nej till, som den klagande grannen i stället föreslog att den nya arenan skulle byggas i kvarteret Magistern, alltså på kommunhusets innergård.

Ett förslag som kommer in så här ska behandlas, och det har också gjorts.

I sin utredning skriver stadsarkitekten att det i dag är fyra innergårdar på Kvarnholmen som har använts för evenemang, bland annat vid Gerdas och vid Rådhuset.

Att använda Stadshusgården på samma sätt som bastionen är svårt, då parkeringen bara är 700 kvadratmeter stor. Bastionen är större och ger fler möjligheter, menar stadsarkitekten. Det finns också kringliggande byggnader, och det är då olämpligt att bygga en scen med läktare på innergården.

– Men det är en utvecklingsbar tanke att använda Kvarnholmens olika gårdar för evenemang, skriver stadsarkitekten.