Stephen Hwang till Halmstad

Kalmar Artikeln publicerades
Stephen Hwang får jobbet som rektor i Halmstad om högskolestyrelsen får bestämma.
Foto:Mattias Rubin
Stephen Hwang får jobbet som rektor i Halmstad om högskolestyrelsen får bestämma.

Styrelsen för högskolan i Halmstad föreslog på fredagen att Stephen Hwang från Linnéuniversitetet blir ny rektor.

Formellt är det regeringen som utser nya rektorer. Men det är närmast en formalitet.

Stephen Hwang har varit rektor för Linnéuniversitetet sedan 2010 och har mycket förknippats med utbyggnaden av universitetet i Kalmar hamn. Det får han nu inte uppleva.

Han sökte själv jobbet i Halmstad och var till slut den enda kandidaten.

  Stephen Hwang är professor i teknisk fysik med examina från Chalmers tekniska högskola, och sedan 2010 är han rektor vid Linnéuniversitetet.

  – Jag är oerhört glad över att kunna föra fram Stephen Hwangs namn som vårt förslag till regeringen. Han har en lång och gedigen erfarenhet av ledarskap inom akademin, och alla som mött honom i rekryteringsprocessen har ställt sig bakom honom som kandidat, säger Karin Starrin styrelseordförande för högskolan.

  Stephen Hwang är 60 år och bosatt utanför Malmö. Bakom sig har han en lång akademisk karriär med examen från Chalmers och många års utbildning och forskning vid Karlstads universitet, där han är professor i teoretisk fysik. År 2010 utsågs han till rektor för det då nybildade Linnéuniversitetet. Han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), som ledamot i insynsrådet vid länsstyrelsen i Kronobergs län, och som ledamot i Utbildningsradions styrelse.

  – Jag är övertygad om att Stephen Hwang med sin långa erfarenhet och sitt breda nätverk både i och utanför högskolesektorn har utmärkta förutsättningar att leda och utveckla Högskolan i Halmstad framöver, säger Karin Starrin. Föregående rektor har lagt en god grund för det arbetet, och nu handlar det om att förädla och bygga vidare.

  Högskolestyrelsens beslut innebär att Högskolan i Halmstad nu i en skrivelse till utbildningsdepartementet kommer att be regeringen att utse Stephen Hwang till rektor. Först när regeringen fattat sitt beslut kan Stephen Hwang tillträda befattningen.

  Högskolan i Halmstad är en av de färskaste i landet och startade 1983. Den är betydligt mindre än Linnéuniversitetet. Halmstad har 5000 helårsstudenter och 600 anställda. På Linnéuniversitetet finns det 13 700 helårsstudenter och 2 000 anställda.

  Linnéuniversitetets prorektor Peter Aronsson har också sökt nytt jobb vid Göteborgs universitet. Han är en av tre som är kvar vid universitetets utgallring av kandidater. För han jobbet kan Linnéuniversitetet bli av med sina två högsta chefer samtidigt.