Stopp för arbete på flyktingbyn

Påryd Artikeln publicerades
De fem Attefallshusen står i nuläget vid sågen i Tvärskog. Hur länge de blir kvar återstår att se nu när kommunens beslut har stoppats tills vidare.
Foto:Anders Johansson
De fem Attefallshusen står i nuläget vid sågen i Tvärskog. Hur länge de blir kvar återstår att se nu när kommunens beslut har stoppats tills vidare.

Länsstyrelsen stoppar tillfälligt den planerade flyktingbyn på Jonas Backe i Påryd. I ett beslut bifalls grannarnas begäran om inhibition av projektet.

Det betyder att kommunen inte kan börja placera ut de Attefallshus, som redan köpts in och finns på sågen i Tvärskog, som planerat. Länsstyrelsen menar att kommunen gjort fel som meddelat ett tidsbegränsat bygglov, utan att man kunnat visa att behovet verkligen är tillfälligt.

Länsstyrelsens chefsjurist Carl Stenberg säger i beslutet att en förutsättning för beslut om inhibition i allmänhet bör vara att graden av sannolikhet för att överklagandet till slut ska bifallas är ganska hög. Det innebär att man bedömer att de klagande kan få rätt i den slutliga processen.

Flera personer i Påryd har överklagat beslutet att upphöra ett antal mindre bostäder på området. De ska användas som bostad till personer som nyligen fått permanent uppehållstillstånd.

  Bland dem som klagat är ett äldre par som bor på en fastighet nära det aktuella byggområdet. Bara en väg skiljer från deras fastighet och Jonas Backe. Länsstyrelsen säger att de har rätt att överklaga. Kommunen räknade bort dem eftersom deras fastighet inte direkt gränsar till byggplatsen.

  Beslutet om inhibition betyder att inga arbeten får göra för att sätta byggnaderna på plats innan länsstyrelsen slutgiltigt avgjort ärendet.

  Det par som nu i första skedet får positiv respons på sitt överklagande har menat att det tillfälliga bygglovet strider mot planbestämmelserna. Med tanke på de omfattande markåtgärder som krävs kan det inte betraktas som ett tillfälligt bygglov.

  Länsstyrelsen håller med. Man kan inte bara använda beteckningen "tillfälligt bygglov" för att gå runt planens skrivning om att det aktuella området ska användas för småindustriändamål, menar man. Det räcker inte heller att serviceförvaltningen, som ska stå för byggnationen, i bygglovsansökan angett en tid för bygglovet som ryms inom maxtiden.

  Samhällsbyggnadsnämnden har i beslutet inte berättat vilket tillfälligt behov som bostäderna ska fylla och i vilken utsträckning det är praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom tidsperioden. Länsstyrelsen tror helt enkelt inte riktigt på samhällsbyggnadsnämnden.

  "Länsstyrelsen finner mot brakgrund av ovanstående att det finns anledning att ifrågasätta riktigheten i nämndens beslut", skriver man i avgörandet om inhibition.

  Tills vidare gäller inte samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov. Det betyder att inga arbeten kan göras i det aktuella området.

  Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får nu till den 4 januari på sig att yttra sig. Då ska man svara på frågan om vilket tillfälligt behov som bygglovet ska fylla, om varför det är tillfälligt och vilken omfattning de förberedande markarbetena har.