Stopp för planerad arena

Kvarnholmen Artikeln publicerades

Den nya arenan i bastionen Johannes Rex är stoppad. Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att byggnaderna inte är förenliga med plan- och bygglagen, skriver Barometern.

Här, i bastionen Johannes Rex vill kommunen bygga en arena med 800 sittplatser. Nu har planerna stoppats av mark- och miljödomstolen-
Foto: Karin Asmundsson
Här, i bastionen Johannes Rex vill kommunen bygga en arena med 800 sittplatser. Nu har planerna stoppats av mark- och miljödomstolen-

2015 började kommunen planera för att bygga en amfiteater i bastionen, och förra året gavs bygglov för två mindre byggnader. Arenan skulle ha plats för 800 personer.

Patric Delborn som är granne med den tänkta arenan överklagade till länsstyrelsen, som gav kommunen rätt och hänvisade till en detaljplan från 1939.

Patric Delborn överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen och begärde inhibition, alltså att bygget skulle stoppas.

Mark- och miljödomstolen kopplade in Riksantikvarieämbetet som menade att byggnaderna inte riskerar att skada riksintresset. Men domstolen gjorde en annan bedömning och menar att byggnaderna skulle förändra områdets karaktär på ett sätt som varken kan anses lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan, och byggnationen är en påtaglig skada för riksintresset.

Mark- och miljödomstolens dom går att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.