Stora skillnader i andel ”fattiga” barn – extremerna är grannkommuner

Kalmar län Artikeln publicerades

Drygt 147 000 barn, motsvarande 7 procent av alla barn i Sverige, lever i familjer med låg inkomststandard, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men mellan kommunerna är variationerna stora.

Det finns olika definitioner på fattigdom och ekonomisk utsatthet. Statistiska centralbyrån, SCB, använder begreppet låg inkomststandard – ett absolut mått som beskriver hur väl hushållets inkomster räcker för att betala nödvändiga kostnader som boende, barnomsorg, lokal resor och liknande.

– Det är naturligtvis en oro och en ekonomisk press som finns i de här familjerna. Allt tenderar att handla om pengar. Det är hela tiden knappheten som styr vid inköp, snarare än önskemål och behov, säger Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete vid Lunds universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Nära 3 procent av alla barn i Sverige lever dessutom i familjer med långvarig låg inkomst, enligt SCB. De flesta av dessa, 75 procent, har minst en förälder som är född utomlands, och fyra av tio är skrivna hos en ensamstående förälder.

Sett till hela riket är Arjeplog den kommun där lägst andel barn, 1,5 procent, har låg inkomststandard. Det kan jämföras med Flen där motsvarande siffra är 16,4 procent.

I Kalmar län lever störst andel barn knapert i Hultsfred, nästan 15,2 procent. I grannkommunen Högsby är näst sämst med 13,6 procent. Båda kommunerna gränsar till kommunen med färst barn i familj med låg inkomststandard: Oskarshamn med 4,6 procent.

Jämfört med resten av landets kommuner hamnar Hultsfred på en sjunde plats, Högsby på plats 13.

Flest barn med låg inkomststandard bor i Kalmar kommun, 709 stycken. Hultsfred är tvåa med 441 barn, följt av Nybro med 400.

I Torsås finns ”bara” 103 barn i samma förhållande, men det innebär ändå 7,7 procent av samtliga kommunens barn. Borgholm har 106 ekonomiskt utsatta barn, 6,2 procent.

När julen närmar sig kan det ytterligare spä på oron för familjerna.

– Det är en konsumtionshögtid som kostar och det handlar mycket om prylar. Digitaliseringen gör att det blir svårare för många av de här barnen att inte visa upp vad de har fått. Tidigare jämförde sig barnen med varandra efter jullovet, men nu kan jämförelsen börja direkt på sociala medier, säger Torbjörn Hjort.

Statistiken gäller hemmaboende barn under 18 år.

Fotnot: När det gäller gränskommuner där arbetspendling är vanligt, ska statistiken över inkomststandard tolkas med försiktighet. Siffrorna bygger på uppgifter från inkomst- och taxeringsregistret, vilket innebär att arbetsinkomster för personer som är bosatta i Sverige men arbetar i ett annat land i stor utsträckning saknas.

 


FAKTA

Inkomststandard

💶Att man har låg inkomststandard betyder att man bor i ett hushåll som har lägre disponibel inkomst än en beräknad baskonsumtion, som är en slags skälig levnadsstandard. Baskonsumtionen är baserad på riksnormen för försörjningsstöd. Till det läggs belopp för boende, hushållsel, hemförsäkring, barnomsorg, lokala resor och fack- och a-kasseavgift.

💶Med hög inkomststandard menas att man bor i ett hushåll som har en disponibel inkomst som är minst den dubbla baskonsumtionen.

💶Medelinkomststandard har de som lever i ett hushåll med en inkomst som är högre än baskonsumtionen, men lägre än den dubbla baskonsumtionen.

Källa: SCB